Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43
GEZELİM TANIYALIM ARŞİV:
Ülkenin yaklaşık beşte dördü dağlı olan Kırgızistan'daki dağlar arasında Tien şan dağları, Kırgız ve Altay dağlarını sayabiliriz. Orta Asya'nın en iyi otlaklarının bulunduğu Kırgızistan'da hayvancılık halkın başlıca gelir kaynağıdır. Vadiler ve havzalar tarıma açılmaya elverişlidir.
Geleneksel Kırgız toplumu boy ve geniş aile temeli üstüne kurulmuştur. Nüfusun büyük bölümü yoğun ve sulu tarımın (tahıl, sebzeler, tütün ve pamuk) yanı sıra dönüştürme sanayinin değişim etkinliklerinde bulunduğu iki bölgede toplanır. Bişkek'ten başlayan tarıma açılmış kuzey dağ eteği bölgesel merkez yakınındaki Fergana çöküntüsünün yamaçları.

Kırgızistan'ın kaynakları çok sınırlıdır. Türk - Moğol kökenli ve Müslüman olan Kırgızların nüfus dinamizmi yeni iş alanları açacak bir sanayileşme siyaseti gerektirmektedir.


Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Türk Sanatı

Hakim Politik Baskı Altında

İhtişamlı Firuze Kubbeler

Gül

F.Erem'in Şiiri - Mertlik

Faaliyetlerimiz

Anasayaya Aykırılık

Çay

Balballar

Özbekistan

Çorba

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın