Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Yapılar- Nevin Erem
Hukukun Üstünlüğü
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
Çaresiz (Şiir)
Faaliyetlerimiz
Mezar Taşları
Savaş ve Suçluluk
Yedi Harika
Divriği Külliyesi
Sütlaç
Sağlık Köşesi
Geceler (Şiir)

Bir Fotoğraf
Bir Fotoğraf

Mahalli Kıyafet

Haberler
Gezelim-Görelim
Bize Yazın

Karaman Mezar Lahitlerinden Türk mezar kültürü, İslam öncesine ait inançlarla Anadolu 'nun yerli geleneklerinin birleşimidir. Yüzyıllar boyunca değişik kültürleri bünyesinde barındıran Anadolu' da Türkler bir yandan eski mezar taşı geleneklerini sürdürürken bir yandan da bulundukları bölgeye ait özellikler taşıyan mahalli mezar taşları yapmışlardır.Doğu Anadolu'da 12. ve 15. yüzyıla ait çok çeşitli mezar taşı örnekleri vardır. Bu taşlar genel özellikler yanında yerel özellikleri de bünyesinde taşır. Bölgede mezar taşları bakımından en önemli merkez Ahlat'tır. Ahlat'ın mezar taşları, çatma lahit, şahidesiz prizma biçimi sandukalar ve şahide olmak üzere üç ana tiptedir. Bunlar büyüklükleri, kitabelerinin içeriği ve ejder motifli süslemeleri ile adeta Orhon yazıtlarının devamı gibidir.

Arjantinde mezarlar ev şeklinde yapılmakta mezarlıklar ufak boyutlu evlerle dolu bir mahalle görünümündeKaraman Mezar Lahitlerinden

Orta Anadolu' da bulunan mezar taşlan genellikle Romalılar döneminden kalma lahitler şeklindedir. Mezar taşlarındaki kitabelerde ölen kişinin kişiliği ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Taşın en üstündeki motiflerden ölenin kadın ya da erkek olduğunu ya da yaşarken hangi görevde bulunduğunu anlamak mümkündür. Açık hava müzesi niteliğindeki tarihi mezarlıklar geçmiş dönem kültürleri konusunda önemli bir belge niteliğindedir.

Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43