Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Yapılar- Nevin Erem
Hukukun Üstünlüğü
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
Çaresiz (Şiir)
Faaliyetlerimiz
Mezar Taşları
Savaş ve Suçluluk
Yedi Harika
Divriği Külliyesi
Sütlaç
Sağlık Köşesi
Geceler (Şiir)

Bir Fotoğraf
Bir Fotoğraf

Mahalli Kıyafet

Haberler
Gezelim-Görelim
Bize Yazın

Roma dönemi yazarların kitaplarında tanımları yapılan dünyanın yedi harikası şu şekilde sayılmaktadır. Mısır ehramları, Babil'in asma bahçeleri, Efes 'teki Artemis tapınağı, Olympia' daki Zeus heykeli, Halikarnassos (Bodrum) Mausoleionu, Rodos heykeli, İskenderiye feneri.

Mısır Piramitleri

Mısır ehramları: Mısır' da Gize' deki ve Sakara' daki ehramlar (ya da piramitler) dünyanın yedi harikasının en eskileridir. Firavunlar için bir tür anıtsal mezar olan bu ehramları yapma fikri ilk önce 3. sülaleden Zoser döneminde ortaya çıkmıştır. İçinde dehlizler ve ölü odaları bulunan bu ilk ehram öbür firavunlar döneminde taklit edilmiş ve bir çok ehram yapılmıştır. Bunların en büyükleri: Keops, Kefren ve Mikerinos ehramlarıdır.

Babil'in Asma Bahçeleri: Günümüze kalmamış olan Babil 'in asma bahçeleri ile ilgili iki eski efsane vardır. Bunlardan birincisine göre bahçeler Asur kraliçesi Semiramis'in ikincisine göre Nabukadonosor II emriyle yapılmıştır. Arkeologlar Babil' de yaptıkları kazılarda, taraçalar üstünde kurulmuş bir bahçenin alt yapısını teşkil eden bir kemer bulmuşlardır. Yedi metre yükseklikteki bir duvarın üstüne dikilmiş ağaçlardan oluştuğu sanılan bahçenin ne zaman yok olduğu bilinmemektedir.
İskenderiye şehrinde İskenderiye fenerinin yerine yapılmış olan kütüphaneArtemis Tapınağının müzede bulunan ölçekli maketi

Efes'teki Artemis Tapınağı: Artemis tapınağı i.Ö. 560'a doğru Giritli Khersiphron ile oğlu Metagenes ve Sisamlı Theodoros tarafından yapılmıştır. Etrafı çift sıra sütunlarla çevrili yapının içinde Artemis'in kült heykeli yer alıyordu. i.Ö. 356 da bir ruh hastası tarafından yakılan yapı daha sonra yeniden yapıldı ise de Got akınları sırasında yıkıldı. Günümüze sadece yerini belirleyen bir beyaz sütun kalmıştır.

Olimpia' daki Zeus Heykeli: Eski çağda büyüklüğü ve güzelliği ile ün salan Zeus heykeli i.Ö. 436-432 tarihlerinde Atinalı bir heykelci tarafından yapılmış olup 10 metre yüksekliğindedir. Altın ve fildişinden yapılan bu heykelde Zeus bir elinde asa öbür elinde zaferi simgeleyen kartal ile süslü bir tahtta otururken canlandırılmıştır.

Günümüze kalmayan bir bu heykelin resmi eski paralarda ve bazı arkeolojik kalıntılarda görülmekedir.

Halikarnassas mausoleionu (Bodrum anıt mezarı): Karia satrabı Mausolos için eşi Artemisia'nın Halikarnassos' da yaptırdığı Mausoleian/anıt mezar) İ.ö. 355 den sonra tamamlanmış olup tamamı mermerden yapılmıştır. 42 metre yüksekliğinde olan bu anıt Mausolos 'un lahdinin bulunduğu yüksek bir taban üstünde 36 sütunlu bir galerinin taşıdığı 24 basamaklı piramit şeklinde bir çatıdan oluşmaktaydı. Tepesinde dört atlı bir zafer anıtı ve bir heykel gurubu vardı. Bunların büyük bir kısmı bugün İngiltere'de British Museum'dadır. Kazı alanının yanı başında kurulan müzede bu eserlerin alçıdan kopyaları bulunmaktadır.

Artemis Tapınağının Selçukta bulunan tek sütunuRodos Heykeli: Rodos'luların Demetrios Poliorketes'i bozguna uğrattıktan sonra tanrılarına teşekkür etmek için İ.Ö. 292-280 tarihinde diktikleri bu heykel tamamen tunçtan yapılmış olup taş ve demirlerle pekiştirilmiştir. Günümüze kalmayan bu heykelin 36 metre yükseklikte olduğu söylenmektedir.

İskenderiye Feneri: Mısır'da İskenderiye limanının karşısındaki Pharos adasında gemilere yol göstermek için Ptolemaios dönemlerinde İ.Ö. 280-284 tarihinde yapılmıştır. 122 metre yüksekliğinde üst üste üç bölümden oluşan bir kule biçimindeydi, Tepesinde alev ışığını 50 km uzaktan göülebilecek şekilde yansıtan bir ayna yer alıyordu. Günümüze kalmayan bu fener depremde yıkılmış onun yerine bugün kütüphane yapılmıştır.

Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43