Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Halk Kültürümüz-Nevin Erem
Sözlü Savunma
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
İki Dakika
Faaliyetlerimiz
Geleneksel Evler
Cezada Islah Unsuru
Folklor
Yoğurt
Sağlık Köşesi
Lale Bahçesi

Yaşamak Sanatı
Arka Kapak

Erguvan Ağaçları

Haberler
Gezelim-Tanıyalım
Bize Yazın
KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARILAN HALK KÜLTÜRÜMÜZ
VE GELENEKSEL EVLERİMİZ

Bilinçaltınıza yerleşmiş değerlerin açığa çıkmasını sağlayan konuların yer aldığı sonbahar sayımızın içeriğine geçmeden önce hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Altıncı yılımızı tamamlamak üzere olduğumuz bu sayımızda her zaman olduğu gibi yıl içinde yaptığımız faaliyetler ve çalışmaların yanı sıra düşüncelerinizde sizleri geçmişe götürecek konular da bulacaksınız. Yeryüzünün değişik bölgelerinde yaşayan sayısız toplum vardır. Ve bu toplumlar çok uzun zaman birlikte yaşamışlar ve bu süre içinde kend inanç ve düşünceleri doğrultusunda çeşitli kurallar geliştirmişlerdir. Bu kurallar o toplumun yazılı olmayan kültür değerlerinin ve geleneklerinin tümünü kapsamaktadır. "Halk Bilim" de denen bu kütür birikimi pozitif sosyal bilimlerin temelini teşkil etmektedir. Sosyolog ve psikologların da araştırma alnına giren halk kültürü, o toplumun davranış biçiminin nedenini açıklamakta en önemli kaynaktır.

Belli bir bölgede ve iklim kuşağında yaşayan insanlar günlük ihtiyaçlarına ve yaşam biçimlerine cevap verecek şekilde evler tasarlayıp yapmışlardır. Bu nedenle Dünyanın farklı coğrafyasında bulunan toplumlara ait evlerin hepsi kendi bölgesel şartlarına uygun yapıldığı gibi geleneklerine göre de şekillendirilmiştir.

Aynı toplumda yaşayan ve aynı gelenekten gelen insanların, toplum olarak kabul edilen kuralları bilmesi ve bu halk kültürünü gelecek kuşaklara da aktarması, insanların hem birbirlerini, hem de davranış biçimlerinin nedenlerini anlamada büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

Nevin EREM

Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43