Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Halk Kültürümüz-Nevin Erem
Sözlü Savunma
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
İki Dakika
Faaliyetlerimiz
Geleneksel Evler
Cezada Islah Unsuru
Folklor
Yoğurt
Sağlık Köşesi
Lale Bahçesi

Yaşamak Sanatı
Arka Kapak

Erguvan Ağaçları

Haberler
Gezelim-Tanıyalım
Bize Yazın
Yaşamak Sanatı
Nevin Erem

Yeryüzünde yaşayan bütün canlılar gibi insanlar da varlıklarını sürdürme çabasındadır. "Varlıklarını sürdürmek" yaşayan canlıların ortak özelliğidir. Örneğin bir kedi, bir tavşan ve diğerleri hayatlarını sürdürebilmek için çalışır, uğraşır yiyeceğini arar bulur, bunu yaparken karşılaştığı güçlüklerle ve rakipleriyle savaşır ve sonuçta karnını doyurur. Bu yaşayan tüm canlıların içgüdüsel davranışıdır. Belli bir olgunluğa ulaşan canlılar doğanın gereği nesillerini devam ettirebilmek için çiftleşme ve üreme ihtiyacı içine girer. Bunu da her canlı yapısına uygun olarak kendine özgü yöntemlerle gerçekleştirir. Dünyaya gelen yavrular kendilerine bakabilecek duruma gelinceye kadar anne ve babaları tarafından bakılırlar. Ve böylece doğanın kurmuş olduğu düzen içgüdüsel olarak devam eder gider. Aynı şey insanlar için de geçerlidir. Hayatta kalmak, varlığını sÜrdürmek içgüdüsü diğer canlılardan farklı değildir. O halde insanlarda farklı olan nedir? Varolmak mı yoksa yaşamak mı? Yaşamak ayrı varolmak ayrıdır. Bence insanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik de budur. "Yaşamak". Yaşamak başlı başına bir sanattır. Her ne kadar resimle, müzikle ya da sanatın başka bir dalıyla uğraşmak insanları diğer canlılardan farklı kılan özelliklerin başında gelmekte ise de (ki sporu da buna ekliyebiliriz) esas olan yaşamak sanatıdır. Yaşam (hayat) her insana verilmiş ya da hediye edilmiş bir "zaman dilimi" dir. Bunun bilincinde olarak bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmek, yaşanan her anın verdiği mutluluğu hissetmek ve sürekli bu mutluluğu artıracak ve insanın kendisini geliştirecek uğraşlarda bulunmak, insanca yaşamanın en büyük özelliğidir. Bunu yapmak zor olmasa da insanların çoğu yaşamlarını sanatın doruğuna çıkarmak yerine asgari düzeyde tutmayı yeğlemektedir. Bunun da başlıca nedeni "yaşamak sanatı" ile tanışmamış olmalarından kaynaklanmaktadır. Aslında insanların çoğu yaşamın farkındalığını sanatsal duygularının yoğunluğu sayesinde kendileri bulmaktadırlar. Bu itibarla sanatla ya da herhangi bir kültür faaliyeti ile uğraşıyor olmak yaşam sanatı ile tanışmada insanlara yol gösterici olmaktadır. Yeryüzündeki güzellikleri keşfetmek, doğanın insanlara sunduğu armağanların farkında olmak ve tüm canlıları ile eşsiz bir orkestra niteliğinde olan yaşamı hissetmek insan olmanın en büyük ayrıcalığıdır.

Nevin EREM

Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43