Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Halk Kültürümüz-Nevin Erem
Sözlü Savunma
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
İki Dakika
Faaliyetlerimiz
Geleneksel Evler
Cezada Islah Unsuru
Folklor
Yoğurt
Sağlık Köşesi
Lale Bahçesi

Yaşamak Sanatı
Arka Kapak

Erguvan Ağaçları

Haberler
Gezelim-Tanıyalım
Bize Yazın

Anadolu'daki geleneksel Türkevleri, bulundukları bölgeye özgü mimari yapının yanı sıra ihtiyaca uygun, işlevsel ve estetik bir tasarımla şekillendirilmiştir. Bu evlerin ama birimi sofa ve odalardır.

Daracık sokak üstüne dizilmiş evlerin sokak kapısında iki tane tokmak vardır; bunlardan büyük olan ve daha tok ses çıkaran tokmak erkekler için,küçük boyutlu olup daha ince ses çıkaran tokmak ise bayanlar içindir. Ev sahibi daha kapıyı açmadan tokmak sesine göre gelenin bayan mı yoksa erkek mi olduğunu anlar. Sokak kapısından meyve ağaçlarının bulunduğu avluya girilir. Taşlık denen bu avluya zemin kattaki hizmet bölümleri açılır.Evler genellikle iki katlıdır. Avludan ahşap bir merdivenle esas yaşam alanı olan birinci kata çıkılır. Bu katta sofa ve etrafına dizilmiş odalar yer alır. Bunlar manzara ve güneşe yönelik yerleştirilmişlerdir.

   

Geleneksel Türk evinde sofa, diğer odalara geçişi sağlayan ortak bir mekan oluşturduğu gibi ev halkının toplandığı, çeşitli kutlamaların yapıldığı, misafırlerin ağırlandığı ana bölümü teşkil eder. Sofanın tavan ve duvarlarında yer yer ahşap oyma alçı ve kalem işi süslemeler görülür. İklime göre bu mekan açık veya camekanla kapalı olur.


Evin esas yaşama birimi olan odaların, yemek, çalışma, uyuma dinlenme gibi birçok işlevi vardır. Bütün bu odalar sofanın etrafına dizilmişlerdir odalar güneşin ve rüzgarın yönüne göre yaz odası, kış odası şeklinde aynlır. Odaya girildiğinde ahşap direkli pabuçluk kısmı ön bölümde olup esas alan ondan sonra gelir. Orta alanda duvar boyunca sedirler görülür. Kapının karşısında yüklük vardır, ocaklar da yüklük duvarının karşısındadır.

Pencereler iki sıra halindedir. Odayı çevreleyen alt pencerelerin üzerinde tepe pencereleri bulunur, bunlar alçıdan yapılıp renkli camlarla kapatılmıştır. Geleneksel Türk evinde odalar çıkma ve saçaklarla genişletilmiştir. Kentin yapısına göre uzayıp kıvrılan dar sokaklardaki bu çıkma ve saçaklar şehrin en karakteristik özelliğidir. Evden dışan doğru taşan altı boş hacimlere çıkma denmektedir.

   

Çıkmalarda cumbalar ve çiçek motifli pencereler bulunur. Dünyanın değişik bölgesinde ve farklı iklimlerde yaşayan insanlar da kendi yaşam şekilleri ve gelenekleri doğrultusunda ev tasarımları geliştirmişlerdir. Bu evler taştan, ahşaptan olabildiği gibi topraktan da olabilmektedir.
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43