Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Halk Kültürümüz-Nevin Erem
Sözlü Savunma
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
İki Dakika
Faaliyetlerimiz
Geleneksel Evler
Cezada Islah Unsuru
Folklor
Yoğurt
Sağlık Köşesi
Lale Bahçesi

Yaşamak Sanatı
Arka Kapak

Erguvan Ağaçları

Haberler
Gezelim-Tanıyalım
Bize Yazın

Toplum Davranış ve Değerlerinin Kaynağı: Folklor

Çeşitli kültürlere göre farklılık gösteren halkbilim (folklor),insanların. yazıyla, sözle ya da davranışla kuşaktan kuşaga aktardıgı bilgidir. Bu bilgiler genellikle halk efsaneleri, halk müziği, halk dansları ve halk edebiyatı gibi konuları içerir. Dans, müzik, masal gibi bilim alanına girmeyen konuları içeren folklor kültürünün asıl amacı geçmişten gelen bu kültür değerlerini yaşatmaktır.

Halk masallarında rastladığımız tipler toplum tarafından kabul görmeyen kişilikleri yansıtmaktadır. Örneğin Pamuk Prenses ve yedi cücelerdeki "üvey ana" tipi kötü karakterin göstergesi olarak anlatılmaktadır. "Ferhat ile Şirin" efsanesinde ise sabrın ve fedakarlığın güçlüğü sergilenmektedir. Halk hikayelerimiz de bu tip örnekler çoktur. Sosyal sınıf farkını en çarpıcı şekilde ortaya koyan oyun karekterimiz ise "Karagöz ile Hacivat"tır.Halk müziğinde mahalli sazlar eşliğinde söylenen türkülerin pek çoğu gerçek ve yaşanmış olaylara dayanmaktadır. Bunun en güzel örneğini "Yemen" türküsünde görmek mümkündür. Osmanlı döneminde savaşmak üzere Yemen'e giden askerlerin dönmeyişi nedeniyle yazılmış bir türküdür. Güneydoğu Anadolu'da çok söylenen "Fıratın Türküsü" ise Fırat nehrinde kaybolan yeni gelinin arkasından yazılmış bir ağıttır.

Halk arasında söylenen pek çok atasözleri yaşanmış olaylar ve tecrübe sonucu ortaya çıkmıştır. Bunlardan en dikkate değer olanlarını şöyle sıralayabiliriz; "Gülme komşuna gelir başına", "Sakla samanı gelir zamanı", "Körle yatan şaşı kalkar", "Üzüm üzüme baka baka karanr", "Görünen köy kılavuz istemez", "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar", ve daha nicelerini sayabiliriz.

Halk dansları ise folklor kültürümüzün en zengin bölümünü teşkil eder. Her yörenin hatta her şehrin kendine özgü bir oyunu vardır. Bursa'nın "Kılıç kalkan", Ankara'nın "Misket", İzmir'in "Zeybek", Karadeniz'in "Horan"ını, örnek verebiliriz. Bu oyunlarda giyilen kıyafetler de yöreye özgü olup hepsi birbirinden farklıdır. Bütün bu folklor kültürü yüzyıllar süren bir zaman içinde gelişmiş ve kuşaktan kuşağa aktarılarak zamanımıza kadar gelmiştir. Çeşitli konularda araştırma yapan bilim adamları folklor kültürünün kaynaklarından faydalanmışlardır. Bu açıdan bir toplumun folkloru geçmişinin aynası niteliğindedir.


Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43