Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Savaş Anıları Nevin Erem
Anayasa, Bilim ve Sanat
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
Toros (Şiir)
Faaliyetlerimiz
Maden Sularımız
Açlık Grevi
Savaş Anıtları
Tahinli Çörek
Angkor
Yolculuk

Tren
Arka Kapak

Dansçı Figürleri

Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
SANATA DÖNÜŞEN SAVAŞ ANILARI VE NOSTALJİK DEĞERLER


Yedinci yılımıza başlarken çoğumuzun en duygusal anılarını canlandıran dergimizin konularına geçmeden önce hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Bu ilkbahar sayımızda sezon içinde yapmış olduğumuz faaliyetlerin yanı sıra yaşanan acı olaylar sonucu ortaya çıkan değerlerden bahsederken hafızalarımızda yer eden hatıraları tazelemek istedik.

Gerek ülkemiz gerekse dünya tarihinde yaşanmış, çok acı sonuçlar doğuran savaşlar olmuştur. Bunlardan bazıları haklılığı ölçüsünde efsaneleşmiş ve milletlerin hafızasına kazınmıştır. Çektikleri acıları unutmak istemeyen toplumlar yıllar sonra bile kazanmış oldukları özgürlüklerinin nasıl bir bedel karşılığı olduğunu gözler önüne sermiş, bunun kendileri için ne kadar değer taşıdığını göstermek istemişlerdir. Yakın tarihimizde yaşanan acı olaylar sonrasında elde kalan belge ve bilgilerle olay yerinde yapılan düzenlemeler, tüm dünya milletlerinin ziyaretine açılarak turizm alanında değerlendirilen konular olmuştur. Bu aşamada savaşın sanata dönüştüğünü, yapılan anıt eserlerde, şarkılarda ve şiirlerde görmek mümkündür. Yaşayan toplumlarda "Geçmişin, bugünün ve geleceğin" bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği bu şekilde sanat alanında da ifadesini bulmuş olmaktadır. Günümüzde insanlığın ulaştığı teknoloji hızla ilerlemekte kısa bir süre öncesine kadar kullandığımız araçlar ya da vasıtalar eski sınıfına girmektedir. Nostaljik değer taşıyan bu eski saydığımız vasıtaları kısmen de olsa, terk etmek yerine modernleştirerek kullanmak, hem tasarruf hem de çağa uygunluk açısından önemlidir. Nevin EREM

Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43