Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Mimari Şaheserler Nevin Erem
Yasaların Dili
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
Faaliyetlerimiz
Yesemek
Kervansaraylar
Uygarlık (Şiir)
Baharatlar
Bedestenler
Çocuk Mahkemelerinin Psikolosik Esasları
Peynirli Ekmekler

Spor (Şiir)
Arka Kapak

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize YazınTuristik yer olarak adına sık rastlanmayan taş ocağı ve heykel atölyesi

Bölge yetkililerinden aldığımız bilgilere göre,

Gaziantep'in Islahiye ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Yesemek kazı alanı 1820 yılında arkeolog Felix Von Luschan tarafından ortaya çıkarılarak tanıtılmışsa da ilk kazı çalışmaları 1955 yılında Prof. Bahadır Alkım ve ekibince başlatılmıştır. YESEMEK sadece bir taş ocağı değil, aynı zamanda yakın doğunun en büyük açık hava heykel atölyesidir.
Hitit döneminde değişik kökenli ustaların çalıştığı bu atölyede bölgede çıkan ve kolay yontulan "Bazalt taşı" kullanılmıştır. İnce gözenekli ve düzgün damarlı olan bu taşı yontmak için taşçı kalemi, taşçı çekici ve perdah taşı yeterli olmuş, matkap ve testere gibi aletleri kullanmaya gerek kalmamıştır. Bu atölyede yapılan heykeller nihai şekli verilmeden taslak şeklinde bırakılarak sipariş yerlerine gönderilmişlerdir. Bu nedenle bulunan tüm heykeller kaba hatlarıyla belirlenmiş ayrıntılı işçiliğe girilmemiştir. YESEMEK heykel atölyesinde yapılan taslaklar arasında, sfenksler, kapı aslanları, dağ tanrısı, ayı adam gibi bazı motiflerin geçiş örnekleri bulunmaktadır. Bu taslakların çoğunu kapı aslanları teşkil etmektedir. Bunların ölçü ve üslup bakımından dört ayrı çeşidi bulunmaktadır: a) Anıtsal kapı aslanları, b) Dar blok kapı aslanları, c) Dar blok üstüne oturur şekildeki kapı aslanları, d) Kanatlı kapı aslanları. Atölyenin değişik yerlerine dağılmış olan sfenks taslaklarından 30 adet tespit edilebilmiştir. Başı insan vücudu aslan şeklinde olan sfenksler yerli Mısır motifi olup genellikle erkek olarak tasvir edilirlerse de Hitit sanatında çoğunluğu dişi olarak edilmiştir. Bina girişlerinde ve önlerinde dururlar, anıtsaldırlar koruyucu fonksiyonları vardır. Atölyede rastlanan diğer bir taslak örneği ise ayı-adam tasviridir. Bu tasvirdeki figürün ayı maskesi takmış bir tapınak görevlisi olduğu zannedilmektedir. Dikkati çeken diğer taslakları şöylece sıralayabiliriz: Savaş arabası kabartmaları, mimari parça örneklerinden sütun kaideleri, dağ tanrısı kabartma çeşitleri vb. gibi taslaklar sayılabilir. YESEMEK, antik dönemin en büyük heykel atölyesi olması bakımından önemi büyüktür...

Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25