Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Suyun Kullanım Alanları Nevin Erem
Siyasal Davalar ve Avukatlık
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
Faaliyetlerimiz
Küfür (Şiir)
Ressamlar Sokağı
Çeşmeler ve Sebiller
Küçük Suçlar
Hamam Kültürü
Hayvanlarımız
Bir Köşk Masalı

Sebze Tava

Arka Kapak

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın


Sekizinci yılımızın sonbahar sayısının konularına değinmeden önce hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Bu sayımızda her zaman olduğu gibi yıl içinde yaptığımız faaliyetlerin yanı sıra hayatımızın vazgeçilmez ihtiyacı olan suya ulaşım yerlerinin yapısal niteliği ile kullanım amaçları hakkında bilgilendirmek istedik.

İnsan hayatı su ile başlar. Susuz bir hayat düşünülemez. Dünyada insanların ulaşabileceği pek çok su kaynağı (ırmaklar, göller, nehirler vb.) mevcutsa da bunların kullanım alanlarına taşınması ve bir noktadan alınabilmesi gerekmektedir. Bunun için de çeşme ve sebiller ilk akla gelen su kullanım yapıları olmuştur. Evlere suların ulaşmadığı dönemlerde bu çeşme ve sebiller, gerek işlevselliği gerekse yapısal özelliği nedeniyle önem kazanmıştır.

Suların diğer bir kullanım alanı olarak ulaştırıldığı yerler ise hamamlardır. Hamamlar zamanla toplum içinde yıkanmanın ötesinde bir işlevsellik kazanarak sosyal etkinlik alanlarına dönüşmüştür.

İnsanların suyu kullanma şekillerinin ve kullandıkları mekanların tarihsel gelişimi, bize toplumların sosyal yaşamları hakkında bilgi verdiğinden sosyo-kültürel anlamda değeri büyüktür.

Nevin EREM

Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43