Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Suyun Kullanım Alanları Nevin Erem
Siyasal Davalar ve Avukatlık
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
Faaliyetlerimiz
Küfür (Şiir)
Ressamlar Sokağı
Çeşmeler ve Sebiller
Küçük Suçlar
Hamam Kültürü
Hayvanlarımız
Bir Köşk Masalı

Sebze Tava

Arka Kapak

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
EREM:
Tarih, Bağımsız Yargıyı Tutanları Haklı Çıkarmıştır


Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Faruk Erem, "Adalet organlarının bağımsızlığını korumak, anayasal kuruluşların başlıca görevi olmalıdır" demiştir.

Bursa Barosunun düzenlediği bir toplantıda konuşan Prof. Erem, tarihin bağımsız yargıyı tutanları haklı çıkardığını söyliyerek, şöyle devam etmiştir. "Tarihte, bağımsız yargıdan daha fazla vatansever olduğunu ve daha iyi düşündüğünü sanan siyaset adamlarına sık sık rastlanmıştır. Ama tarih, daima bağımsız yargıyı tutanları haklı çıkarmıştır ve kanımıza göre, haklı çıkarmaya devam edecektir."

Anayasa Mahkemesinin savcılarla ilgili kararı büyük memnuniyet yarattı

Profesör Faruk Erem, anayasa Mahkemesinin, savcıların bağımsızlığı ile ilgili olarak verdiği karar dolayısıyla duyduğu sevinci ifade etmiş ve aynen şunları söylemiştir:

"İptal edilen kanun hükmü, maalesef yanlış bir düşünce ile hazırlanmış ve o günlerde Üniversitelerden gelen ikazlar nazara alınmamıştır. Bu itibarla davanın müdafiiliğini deruhte ettim.

Muhterem Anayasa Mahkemesi, Anayasaya tamamiyle uygun bir karar ittihaz etmiştir. Bu karar, demokrasimizin daha mükemmele götürülmesini sağlamak çabalarından biri olarak anılacak ve Anayasa Mahkememizin varlığı sebebini izah eden en açık tasarruflardan biri sayılacaktır.

Bundan sonra Bakanlığın hazırlayacağı yeni kanunun Anayasa Mahkemesinin anlayışına uygun olmasını temenni ederiz. Bu suretle bağımsız savcı, neticede şu ana kadar bağımsızlığı tamamlanamamış olan adliyenin, dolayısıyla adaletin gereğini verebileceğini müjdelemektedir."

Anayasa Mahkemesinin kararı, savcılar arasında büyük memnuniyet ve rahatlık yaratmıştır.
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43