Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Suyun Kullanım Alanları Nevin Erem
Siyasal Davalar ve Avukatlık
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
Faaliyetlerimiz
Küfür (Şiir)
Ressamlar Sokağı
Çeşmeler ve Sebiller
Küçük Suçlar
Hamam Kültürü
Hayvanlarımız
Bir Köşk Masalı

Sebze Tava

Arka Kapak

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
FARUK EREM'in Adalet Psikolojisi KitabındanBüyük suçlar hakkında istatistiklere dayanan bilgi, bu suçların doğurduğu psikolojik tepkiye eşit değildir. En vahşice işlenmiş suçların yankısı, genellikle sıradan suçlar üzerine dikkkatlerin çekilmesine engel olur. Halk daima tekrar eden hadiselerden ziyade seyir zevkine uygun hadiselerle meşgul olur. Bu sebeple az görülen ve çok açık suçların sosyal tehlikesini mübalağa suretiyle değerlendirmeğe eğilimlidir ve bunun neticesinde de "Küçük Suçluluk" meselesi küçümsenmektedir. Halbuki bu suçluluk yavaş yavaş, fakat devam eden bir şekilde, memleketin düzen, asayiş ve ekonomisine zarar vermektedir.

Küçük suçluluk, halkın dikkatinden kaçtığı gibi büyük suçluluk ile mücadele vasıtaları üzerinde meşgul olan uzmanların da dikkatinden kaçmaktadır. Halbuki küçük suçluluk üzerinde daha derin araştırmalar yapmak gerekmektedir. Bu hususta toplum çıkarı büyükktür. Bunu takdir etmek için büyük bir şehrin polis müdürlüğünün kapısı önünde toplanmış suçlu kalabalığını incelemek yeterlidir.

Büyük suçluluk, çok defa, suçlu bir bünye veya ihtiras kavramları ile açıklanır. Genellikle önlenmesi imkansız bir hadise halindedir. Halbuki küçük suçluluk, kaynağını çok kere dışta ve ekonomik şartlarda bulur ve çoğunlukla bu suç hadiselerini azaltmak ve sadece adli olmayan tedbirlerle önlemek mümkündür.


Sövme suçlarının dörtte üçünü, hafif müüessir fiillerin büyük bir kısmını, tehdit hatta bazı zina suçlarının önemli bir kısmını bazı tedbirlerle (mesela halk tipi evler inşası ve birlikte kalabalık halde yaşamak mecburiyetini azaltmak) önlemek mümkündür. Hayat pahalılığının mülkiyete karşı işlenen birçok küçük suçları artırdığı sabit olmuştur.

Şüphe yoktur ki, büyük suçları önlemek konusunda, küçük suçlarla mücadelenin büyük önemi vardır. Çünkü adli sicilde ilk lekeyi teşkil eden 'küçük suç, kısa ve maneviyatı bozucu cezaları gerektirecek ve suçluyu asıl suçluularla ilişkiye geçirecektir.

Deneyimlerde küçük suçluluk geniş imkanlar arzeder. Bu sahada manevi ceza değerlendirmeleri ile karşılaşmaksızın, ceza yerine geçecek tedbirleri, ceza olmayan tedbirleri denemek imkanı bulunabilecektir.

Pozitivist okul daha başlangıçtan itibaren, ceza kanununu, küçük suçlu kalabalığından temizlemek gerektiği fikrini ileri sürmüştür
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43