Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Ormanlar ve Doğal Bitki Örtüsü Ağaçlar

CEZANIN ÇEKİLMESİ ve TEKERRÜR

Faruk Erem'in Gazete Arşivinden

Diş Buğdayı (HEDİK)

Şiir "YAŞAMAK"

Faaliyetlerimiz

Sağlık Köşesi "GÜNEŞ"

Afrika Savanalarında Yaşam

Ahşap İşçiliği

Çay Saatinin Değişmeyen Tatlısı "KEK"

Ağaçlar

YIĞINLAR (ŞEKİLSİZ TOPLULUKLAR)

Nevruz

Arka Kapak

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın


Doğanın ve ağaçların hayatımızın her alanında vazgeçilmezlerimizin arasında olduğunu hatırlatan konularımızın yer aldığı 9. yılımızın ilkbahar sayısında hepinizi sevgi ile selômlıyorum. Bu sayımızda yıl içinde yaptığımız faaliyetlerin yanı sıra yaşadığımız dünyanın ve doğanın hayat kaynağımiz olduğunun farkına varabilmemiz için gerekli olan konuları gündeme getirmek istedik.

Hepimizin bildiği gibi insan hayatı doğada, ormanlarda başlar. Taş devrinden bu yana insanoğlu doğayla iç içedir. İlk dönemlerde mağaralarda yaşamlarını sürdürsefer de daha sonraları ağaç dalları, sazlıklar ve otlarla kendilerine kulübeler yaparak ilk barınaklarını kurmuşlardır. Zamanla eveşyaları gibi av silah- larını da (sopa, ok, yay vb.) ağaçlardan temin etmeye başlamışlar ve bu arada hayvanlarla beslenmenin yanı sıra bitkilerden ve ağaçlardan topladıkları meyveler ve otlar ile de karınlarını doyurmuşlardır. Aslında o zamandan bu zamana ih- tiyaçlar açısından pek fazla bir şey değişmemiş sadece teknoloji devreye girmiştir. Kullanılan malzemeler (beton, demir, metal, petrol türevleri) değişse de ağa- ca ve ahşaba olan ihtiyaç hiç değişmemiş, aksine kullanılan çeşitli malzemelerle daha da çekici ve dekoratif hale getirilmiştir. Gerek beslenmemiz, gerek kullanım eşyalarımiz gerekse soluduğumuz havanın temizliği bakımından yaşamsal değer taşıyan ağaçlar ve ormanların kökleriyle de toprakları doğal afetlere karşı koruduğu bilinen bir gerçektir.

Bu nedenle aldığımız nefes kadar önemli olan ağaçları ve ormanları dünyanın geleceği için korumamız gerekmektedir. Üstünde rengarenk çiçeklerin bulunduğu, ctvıl ctvıl öten kuşların konduğu, gölgesinde seriniediğimiz ağaçlar ve altında çeşitli bitki örtüsünün bulunduğu ormanlar doğanın insanoğluna bir armağanıdır. Meyvesinden, odunundan, dallarından, yapraklarından ve köklerinden faydalandığımiz ağaçların hiçbir nedenle yok edilmemesi ve korunması gerekmektedir. İk- lim üzerindeki etkileri ve atmosfer gazlarının dengesi bakımından hayati önem taşıyan ağaçların ve ormanlarımızın. varlığı yaşamımızın vazgeçilmez şartıdır.

Nevin EREM

Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43