Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Ormanlar ve Doğal Bitki Örtüsü Ağaçlar

CEZANIN ÇEKİLMESİ ve TEKERRÜR

Faruk Erem'in Gazete Arşivinden

Diş Buğdayı (HEDİK)

Şiir "YAŞAMAK"

Faaliyetlerimiz

Sağlık Köşesi "GÜNEŞ"

Afrika Savanalarında Yaşam

Ahşap İşçiliği

Çay Saatinin Değişmeyen Tatlısı "KEK"

Ağaçlar

YIĞINLAR (ŞEKİLSİZ TOPLULUKLAR)

Nevruz

Arka Kapak

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize YazınGüneşin sağlığımız üzerindeki etkileri tartışılmaz. Çok eskiden bildiğimiz bir atasözü bunu doğrulamaktadır: "Güneş girmeyen eve doktor girer." Kemiklerimizin güçlü ve sağlıklı olması için güneşin etkisi birinci koşuldur. Yaz dönemlerinde vücudumuzun açıkta kalan kısımlarının belli bir süre güneşte bırakılmasının "D" vitamini için gerekli olduğu yetkililerce bildirilmektedir. Son zamanlarda atmosfer gazlarının dengesinin bozulduğu söylense de güneş ışınarının dik gelmediği zamanlarda güneşlenmenin yararı inkar edilemez.

Güneşin sadece bedenimiz üzerinde değil ruhsal durumumuz ve psikolojimiz üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır. Yazın insanların daha canlı daha hareketli ve mutlu olmalarının nedeni güneştir. Yeterince güneş alamayan kuzey yarıküre ülkelerinin çoğunda hava puslu ve kapalıdır. Bu da insanları olumsuz etkilemektedir. Ruhsal depresyon yaşayan kuzey ülkeleri insanları arasında intiharın yaygın olmasının nedeni yeterli güneş alamamalarıdır. Nitekim bu ülkelerde nüfus yoğunluğunun gayet az olması insanların buralarda yaşamak istemediklerinin açık bir göstergesidir. Güneşten yeterince faydalanan orta güney yarı küre insanları daha kalabalık, neşeli ve canlıdırlar.

Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43