Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Ormanlar ve Doğal Bitki Örtüsü Ağaçlar

CEZANIN ÇEKİLMESİ ve TEKERRÜR

Faruk Erem'in Gazete Arşivinden

Diş Buğdayı (HEDİK)

Şiir "YAŞAMAK"

Faaliyetlerimiz

Sağlık Köşesi "GÜNEŞ"

Afrika Savanalarında Yaşam

Ahşap İşçiliği

Çay Saatinin Değişmeyen Tatlısı "KEK"

Ağaçlar

YIĞINLAR (ŞEKİLSİZ TOPLULUKLAR)

Nevruz

Arka Kapak

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize YazınYaşamımızın her alanında kullandığımız ağaç malzemeden, mimari alanda da geniş ölçüde faydalanılmıştır. Beton, kerpiç ve diğer malzemelerin yanı sıra ahşap ve tahta inşaatlarda fazlasıyla kullanılmaktadır. Bütünüyle ahşaptan olan yapılar olduğu gibi sadece iç dekorasyonu tahtadan oluşan binalar da bulunmaktadır. Genellikle kapı ve pencere kenarlarında kullanılan ahşap eski yapılarda tavan süslemelerinde de kullanılmaktaydı. Eski Türk evlerinde görülen dolap kapakları, tahta raflar, lamba ve süs eşyalarının konulduğu nişler ahşap işçiliğinin en sade örneklerini teşkil eder. Ahşap tavanlar çeşitli şekillerde yapılsa da temelolarak geçmeli, nakışlı, oymalı, yaldızlı motifli tarz kullanılarak yapılmıştır. Kapılar ise genelde düz ya da geometrik motifli olarak düzenlenmiştir. Günlük eşyalarda tahtanın kullanım alanı daha geniştir. Masalar, sehpalar tahta üzerine sedef kakmalı yapıldığı gibi oyma motiflerde süsleme olarak kullanılmıştır. Çekmece, rahle, kitap muhafazası gibi eşyalarda da aynı teknik uygulanmıştır.

Evlerin dışında camilerde de ahşaptan yararlanılmıştır. Genelde direklerin ve kemerlerirı üzeri ağaç oyma süslerle bezenmiştir. Minberleri tamamen ağaç oyma stilirıde olan camiler de vardır. Ahşap minberler, kapılar, pencere kepenkleri, rahleler sütun başlıkları, kiriş konsullarda uygulanan değişik teknikteki ağaç işçiliği ile mimari yapılara daha sıcak: bir atmosfer sağlanmıştır. Malzeme olarak en çok ceviz, elma, çınar, ıhlamur, abanoz ve meşe ağacı kullanılmıştır.

Ahşap işçiliğinin çok yaygın olduğu dönemde en çok kullanılan teknik Kündekari tekniği idi. Sekizgen, baklava, yıldız, vb. geometrik şekillerin çatma tekniği ile birbirlerine bağlanmasıyla oluşturulan tekniğe "kündekari" adı verilmektedir. Daha çok kapı ve minber ayna1ıklarında kullanılan bu teknik büyük ustalık gerektirmektedir. Parçalar, oluklu ağaç kirişler iç içe geçirilerek bağlanır. Bunları bağlamak: için çivi ve tutkal kullanılmaz. Parçaların ayrılmaması için altına ağaç bir iskelet konur. Geometrik şekillerden oluşturulan bu parçaların içi arabesk, rumi, kıvrık dal ve çiçeklerle oyma ve kabartma olarak bezenir.

Kündekari tekniğinin yanı sıra en çok kullanılan diğer teknik kakma tekniğidir. Sedef ve fildişi olarak yapılan bu kakmalarda, önce desen perdahlanmış ağaç yüzeyine ince bir kalemle çizilir. Daha sonra bu desene göre açılan yuvalara kakmalar titizlikle yerleştirilir. Kakmalar zeminden cins ve renk olarakayrıldığından birbirine karşıt dekoratif şekiller ortaya çıkar. Kakmalarda gümüş, altın, yakut ve kıymetli taşlar da kullanılmıştır.
     


     


Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43