Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Ormanlar ve Doğal Bitki Örtüsü Ağaçlar

CEZANIN ÇEKİLMESİ ve TEKERRÜR

Faruk Erem'in Gazete Arşivinden

Diş Buğdayı (HEDİK)

Şiir "YAŞAMAK"

Faaliyetlerimiz

Sağlık Köşesi "GÜNEŞ"

Afrika Savanalarında Yaşam

Ahşap İşçiliği

Çay Saatinin Değişmeyen Tatlısı "KEK"

Ağaçlar

YIĞINLAR (ŞEKİLSİZ TOPLULUKLAR)

Nevruz

Arka Kapak

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Savanalarda gün doğumuyla başlayan hayat gayet sade ve doğaldır. Tropikal iklimin egemen olduğu bu bölgelerde insanlar güneşten azami derecede yararlanırlar. Bitkilerini nehir kıyısındaki sulak alanlara eker, hayvanların bol olduğu bölgelerde hayvancılık yaparak geçimlerini sağlarlar. Nehir ve deniz kıyıları dışında pek fazla yeşil alanı olmayan Afrika savanalarında barınaklar ya da evler iklim koşullarına göre yapılmaktadır. Sazlarla kaplı koni biçimi damları, toprak ya da kerpiç duvarlarıyla doğal ortamla uyum içindedirler. Tek bir odadan oluşan bu evler bütün aileyi barındıracak genişliktedir. Odanın bir bölümü mutfak olarak kullanılmakta diğer bölümünde de yataklar bulunmaktadır. Yer yer açılan kuyulardan da su ihtiyaçlarını gidermektedirler. Nehir ya da göl kenarlarında avladıkları balıkları taze tüketmenin dışında gayet ilkel yöntemlerle kurutarak çiroz olarak saklamaktadırlar. Bu bölgelere yakın yerlerde sulama kolaylığı nedeniyle pirinç tarlaları yer alır. Bölgede bulunan ağaçlar birkaç çeşitle sınırlıdır. (Senegal ve Gambia'da yer fıstığı ağaçları en önemli geçim kaynakları arasındadır.) Bölgenin çok rastlanan en ünlü ağacı baobap ağacıdır. Çok değişik görüntü veren bu ağacın gövdesi ve dalları kalın yaprakları küçüktür. Ayva büyüklüğünde meyve veren bu ağaçlardan değişik şekillerde faydalanılmaktadır.

Okuma yazma oranı düşük olsa da kendi geleneklerine göre belli yaşam tarzları vardır. Bazı toplumsal olaylar (örneğin, evlenme, ölüm kutlama vb) sırasında yaptıkları törenler hayatlarının bir parçasını oluşturmaktadır. Bu törenlerde giyilen giysiler, takılan masklar, takılar ve kullanılan aletler belli bir sanat alanını oluşturmaktadır. Bu sanat öncelikle maskelerden, gerek büyü gerek din açısından önem taşıyan figürlerden, kişilerin süslenmek için kullandıkları süs eşyalarından oluşur.

Heykel yapımı genellikle Afrika'nın görsel sanatlarında en başarılı dal sayılır. Kıta'nın bir çok bölümünde heykellere rastlanmakla birlikte en çok batı Afrika ve orta Afrika'da yaygındır. Metal heykellere rastlansa da çoğu tahtadan yapılmıştır. Geleneksel Afrika sanatı temelde işlevsel ve iyimserdir. Doğal ve doğaüstü güçler karşısında edilgin kalmayıp maskeli törenler düzenlerler. Bu törenler sırasında çalınan çalgılardan en temel olanı davuldur. Çok çeşitli davul örnekleri bulunan, Afrika'da her çeşit çalgı kullanılsa da bunlar Afrika'ya özgü çalgılardır. Genellikle yöresel materyallerden yapılan çalgılar arasında, su kabağı davulu, bambu ve inek boynuzundan yapılmış flütler, demir şeritli tahtalar sayılabilir. En sık rastlanan telli çalgı ise, kavisli bir telle çalınan yarı küre biçimindeki lavtadır.

Afrikalıların yaşamında sanat ve müzik belirgin bir yere sahiptir. Sanat eseri sayılabilecek nitelikte masklar ve figürler ile yapılan danslarda kullanılan çalgılar hayatın vazgeçilmezidir.

     


     


Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43