Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Ormanlar ve Doğal Bitki Örtüsü Ağaçlar

CEZANIN ÇEKİLMESİ ve TEKERRÜR

Faruk Erem'in Gazete Arşivinden

Diş Buğdayı (HEDİK)

Şiir "YAŞAMAK"

Faaliyetlerimiz

Sağlık Köşesi "GÜNEŞ"

Afrika Savanalarında Yaşam

Ahşap İşçiliği

Çay Saatinin Değişmeyen Tatlısı "KEK"

Ağaçlar

YIĞINLAR (ŞEKİLSİZ TOPLULUKLAR)

Nevruz

Arka Kapak

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Hayatın her alanında varlığına ihtiyaç duyduğumuz ağaçlar ile ağaçlardan oluşan ormanlar en değerli hayat kaynaklarımızdan biridir. Yaşamak için en gereksinim duyduğumuz oksijen ormanlar sayesinde sağlanır ve bozulan atmosfer dengesi de böylece sağlanmış olur. Dünyanın akciğeri sayılan Amazonlar ve yağmur ormanlarının iklim üzerindeki etkileri gözardı edilemez. Ormanların ve dolayısıyla ağaçların yararları sayılamayacak kadar çoktur. Örneğin, kökleriyle toprağı tutarak erozyonu engelleyen ağaçlar çığlara ve rüzgara da engel olur. Sadece insanlar için değil hayvanlar için de son derece önemli olan ormanlar onlar için doğal barınak teşkil eder.


Edirne'de 200 yaşındaki Anıt Ağaç

Beslenmemizden barınmamıza pek çok alanda faydalandığımız ağaçların yararları saymakla bitmez. Kereste ve odun ihtiyaçlarımızı karşılayan ormanlar, kağıt ve kağıt üretimi için de kullanılmaktadır. Meyvelerinden ve reçinelerinden yararlandığımız ağaçların ekonomideki yeri çok büyüktür. Ayrıca münferit olarak bazı ağaçlardan değişik alanlarda ekonomik yararlar sağlanmaktadır. Örneğin, tropikal ormanlardan büyük ölçüde Hindistan cevizi elde edilir. Bunların yağı geniş çapta besin olarak, lifleriyse örtü ve ip yapımında kullanılır. Akdeniz çevresi ülkelerinde bol miktarda görülen zeytin ağaçları da aynı şekilde meyvesi ve yağı ile besinlerimiz arasında ilk sıralarda yerini alır. Hemen hemen dünyanın en uzun ömürlü ağaçlarından olan zeytin ağacının iki, üç bin yıl yaşadığı söylenmektedir.

Anıt Ağaç Edirne

Amerika'nın kuzeydoğusu ile Kanada'nın güneydoğusunda bulunan şeker Akçaağaç'ından bahar ayı başlarında Akçaağaç şurubu ve şekeri elde edilir. Odunu da mobilyacılıkta değerlendirilir. Bütün bunların yanı sıra mücevher yapımında kullanılan ağaçlar da vardır. Baltık kıyıları reçineli ağaçlardan oluşan geniş bir ormanla kaplıyken, ağaçların odunu zamanla linyit durumuna gelmiş reçineleri ise kehribara dönüşmüştür. Sert kırılgan hemen hemen taşıllaşmış olan bu kehribarlar mücevher ağızlık ve baston yapımında kullanılmaktadır.

Doğa koşulları uygun olduğu ve bir tahribata uğramadığı sürece ağaçlar genellikle uzun ömürlüdürler. Gerek Dünya'da gerekse ülkemizde birkaç yüzyıllık ağaçlar olduğu gibi bin yıllık ağaçlar da bulunmaktadır. Memleketimizin hemen her bölgesinde görülen bu asırlık ağaçlar "anıt ağaç" olarak koruma altına alınmıştır. Dünya'nın çeşitli bölgelerinde görülen asırlık "anıt ağaç"lar için de aynı uygulama geçerlidir. Her ülke kendi bölgesi içindeki bu özel ağaçları koruma altına almıştır.

Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43