Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43
Geçmişte yaşanmış Uygarlıklardan ve farklı kültürdeki yaşam koşullarından bahseden konularımıza girmeden önce hepinizi sevgi ile selamlıyorum. 10. Yılına girdiğimiz bu ilkbahar sayısında geçen dönem yaptığımız faaliyetlerin yanı sıra ilginizi çekeceğini düşündüğümüz değişik yaşam tarzlarından değişik sahneler seçtik.

Dünyanın değişik kesimlerinde geçmişte olsun günümüzde olsun çok farklı uygarlıkların ve yaşam şekillerinin bulunduğu bir gerçektir. İspanyolların işgaline uğramadan önce orta Amerika' da (Meksika, Guatemala, Belize, Honduras) yaşayan aztek ve mayaların yaşam tarzlarından ziyade matematik ve astrolojide ulaştıkları seviye dikkat çekicidir. Kendilerine özgü takvimleri, yazıları ve mimari yapıları ile farklı bir uslup sergilemektedirler. Yönetici kadronun yaşadığı şehir merkezlerinde gökyüzüne yakın olma arzusu ile mi bilinmez bütün saraylar, tapınaklar ve gözlem evleri yüksek piramitlerin tepesine inşa edilmiştir. Dışarıdan merdivenle çıkılan bu piramitlerin dış cephelerine değişik kabartmalar yapılmıştır. Bunlardan günümüze kalan pek çok eser bize mayaların dinsel ve günlük yaşamları hakkındaki bilgi vermektedir.


İnsanlar toplum içinde yaşarlar ve bu yaşantılarında belli bazı kurallara, geleneklere uymak zorundadırlar. İşte bu kurallar ya da toplumdaki bazı durumlar tepkiye neden olabilir. Bu tepki ya da eleştiriyi kimseyi incitmeden yapmanın yolu mizahi çizimdir. İnsanlar bu eleştiri yolunu tarih boyunca kullanmışlardır. Bunu bazen tiyatro oyunu şeklinde yüzlerini farklı maskelerle kapatarak da yapmışlardır. Bu arada Maskelerin farklı amaçlarla topluma mesaj vermek için kullandığı da görülmektedir.

Geçmiş uygarlıkların izini sürmek kültür birikimimizi ne kadar zenginleştirirse yaaşadığımız ortamda mevcut olan çarpıklıkları ve düzensizlikleri ortaya koyan mizahi çizim, oyun ve yazılara hoşgörü de o kadar ufkumuzu genişletir ve olaylara dışarıdan ve objektif olarak bakmamızı sağlar.


Nevin EREM

Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Eğlendirirken Düşündüren İnce Eleştiriler

Ceza Hukukunda "Stres" Kavramıı

Faruk Erem'in Gazete Arşivinden

Faaliyetlerimiz

MASKE VE MASKLAR

SEYAHAT

MAYA UYGARLIĞI

MEKSİKA

Şiir - KORKU

KARİKATÜR SANATI

Faruk Eremin Adalet Psikolojisi Kitabından

Pilav

Şiir - ADALET

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak

Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın