Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Modern Mimari

Ön Kapak İçi

Sanatta Diyalektik

Sosyal Konular Eski Ölçülerle Tartışılamaz

Faaliyetlerimiz

Baharatlar

Baş'lar (Şiir)

Modern Yapılar

Çikolatalı Sigara Böreği

Pencereler

Bahçe Sanatı

Mahpusun Psikolojisi

Etnoğrafya

Arka Kapak İçi

Arka Kapak

Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
Ayrıca inşaatlarda estetik ön plana çıkmakta ve bu konuda her türlü süsleme yapılmaktaydı. Daha sonra modern çağ yapılarında bölgesel ayrıntılardan ziyade yapının çelik iskeletinin üstüne sarılan ince duvarların ve aydınlatıcı geniş pencerelerin temel amaç olduğu vurgulanmış ve tüm yapılar bu doğrultuda inşa edilmiştir. Bu arada hayalleri zorlayan değişik yapı türleri de denenmiştir. Örneğin yassı yuvarlak yapılar, yelken şeklinde binalar ya da ekseni kaydırılmış eğri yapı görüntüsü veren inşaatları bu kategoride sayabiliriz.

Çok değişik ve sağlam malzemelerden yapılan ve esnek bir yapıya sahip olan bu
inşaat tekniklerinin deprem riski olan bölgelerde uygulanması, deprem felaketini en aza indirebilir. Japonya' da çok şiddetli de olsa depremlerin fazla hasar yapmaması en
son modern teknik ve yapıların uygulanması sonucudur.

Nevin EREM


TEKNOLOJİNİN HAYAL GÜCÜNÜ ZORLAYAN GELİŞİMİ:
“MODERN MİMARİ”
E D İ T Ö R
Yıl içinde yaptığımız faaliyetlerin geniş olarak yer aldığı On birinci yılımızın ilk bahar sayısında hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Bu sayımızda teknolojinin baş döndüren gelişmesi sonucu inşaat alanında ulaşılan modern mimarinin geçirdiği aşamaları anımsamak istedik.

En ilkel dönem olan toprak ve saman karışımı evlerden başlayarak insanlığın ulaştığı son aşamadaki modern yapılara kadar geçen sürede pek çok mimari  yapı teknikleri denenmiştir. Ortaçağ ve sonrası dönemlerde yapılar genellikle bölgesel özellikleri yansıtmakta ve iklim koşullarına göre farklılık göstermekteydi.