Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Modern Mimari

Ön Kapak İçi

Sanatta Diyalektik

Sosyal Konular Eski Ölçülerle Tartışılamaz

Faaliyetlerimiz

Baharatlar

Baş'lar (Şiir)

Modern Yapılar

Çikolatalı Sigara Böreği

Pencereler

Bahçe Sanatı

Mahpusun Psikolojisi

Etnoğrafya

Arka Kapak İçi

Arka Kapak

Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
Yerleşik dönemden önce insanların kullandıkları eşyalar sadece av silahları ve kıyafetleri
ile sınırlıyken daha sonra toprağı işlemeye başlayarak yerleşik düzene geçince günlük kullanım eşyaları arasına evde kullanılan araç ve gereçler de katılmıştır. Zaman içinde bu eşyalar gelişmiş her dönem bir öncekine yapılan eklerle zenginleşmiştir. Çocuk beşiğinden
karyolasına mutfak çömleklerinden su testisine kadar her şey gerek kullanım kolaylığı gerekse
materyal olarak gelişme göstermiştir. Bütün bunlar toplumda kültür düzeyinin ulaştığı seviyeyi gösterir. Örneğin Meksika'nın İspanyollar tarafından sömürgeleştirilmesi, korkunç bir yıkımın yanı sıra, Aztek kültürü ile ilgili görkemli etnografya bilgileri gün ışığına çıkarmıştır. Kuzey Amerika'daki ilk Cizvit rahipleri de Kızılderili kültürü konusunda zengin kayıtlar tutmuşlardır. Yeni keşfedilen ve bilinmeyen dünyada Avrupalılar çoğaldıkça yabancı insanlar ve gelenekleriyle ilgili kayıtlarda zaman içinde artmıştır.
Amerikalı antropologlar, kültürün insan davranışlarının incelenmesindeki ağırlıklı önemi üstünde durmuşlar, kültürün biçimlendirdiği çocukluk deneyimleri, yetişkin kişiliği ve kültürel inanç ile gelenekler arasındaki ilişkiyle ilgilenmeye başlamışlardır.

Üçüncü dünya ülkelerinde gelişen antropoloji daha uluslararası duruma gelmiş, Afrikalı, Güney Amerikalı, Endonezyalı antropologlar bu bilim dalına önemli katkılarda bulunmuşlardır. Üçüncü Dünya'nın sömürgelikten kurtulması, kabile insanlarının köylü, işçi ve kentliye dönüşmesi ile ilgili gelişme süreçleri daha karmaşık bir araştırmanın konusu olmuştur.

Toplumların günlük yaşamları ile kültür, din ve geleneklerin karşılıklı etkileşimleri sosyal antropolojinin temelini oluşturmuştur.

Eski mutfak malzemeleri (Estonya)

Eski dönemde yatak odası (Estonya)