Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Orta Asya

Devlet Yardımı

Organ Nakli Hakkında Kanun

Gülmek

Faaliyetlerimiz

Orhon Anıtları

Kamanın Yeri (Şiir)

Orta Asya Bozkırlarında Yaşam

Telkin Edici Sorular

Uygurlar

Yurt Ya Da Gerler

Fava

Arka Kapak İçi

Arka Kapak

Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
    Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin yanı sıra kültürel etkinliklerimizin de yer aldığı on birinci yılımızın sonbahar sayısında sizleri  tarihin derinliklerine götürmeden önce hepinizi sevgi ile selamlıyorum.

    Tarihte insan topluluklarının ilk dönem çıkış noktaları ve daha sonra isim ve yönetim değişikliği ile belli devletleri kurarak bugüne kadar geldikleri bilinen bir gerçektir. Hiçbir yönetim ve hiçbir devlet değişikliğe uğramadan bugüne kadar gelebilmiş değildir. Belli dönemlerle ve belli sürelerle kurulan devletler daha sonra parçalanmış  fakat toplumlar genel olarak kendi niteliklerini koruyarak değişik yönetim altında varlıklarını  sürdürmüşlerdir.
Her ne kadar bu sürelerde bağlı oldukları yönetimin etkisi ile din, toplum ve gelenekler konusunda bazı değişimler gösterse de temelinde kendi yaşam şekli ve inançlarından vazgeçmemişlerdir. Toplumların birbirlerinden öğrendikleri bilgiler kendilerinin daha ileri gitmesine ve daha iyiye ulaşmalarına yardımcı olmuştur.

    Türkler de tarihin ilk yıllarında Orta Asya'da önce Göktürk devletini kurmuşlar büyük zenginlikler elde ederek uzun süre varlıklarını korumuşlardır. Parçalanma döneminden sonra Cengiz Han'ın kurduğu Büyük Hun İmparatorluğu içinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Orta Asya'dan çıkıp ipek yolunu takip eden Türklerin bir kolu bugün Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri adıyla yer almaktadır. Anadolu'ya geçen Türklerle (karındaş) kardeş olduklarını ifade eden Uygurlar ile Türklerin pek çok geleneğinin halen aynı olduğunu görmek farklı bölgelerde de yaşasalar toplumların temel niteliklerinin değişmediğini göstermektedir.

    Türklerin çıkış noktası olan Orta Asya bize tarihimiz, geçmişimiz, geleneklerimiz ve orada kalan kardeşlerimiz konusunda en ayrıntılı bilgi ve belge sunan bir bölgedir. Göçebelikten yerleşik hayata törelerden savaşlara değişen devletler içinde yaşayan Türklerin tarihinin en doğru ve en resmi belgeleri Orta Asya' dadır.

Nevin EREM

TARİHİ GÖKTÜRK ve BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞUNA
UZANAN TÜRKLERİN ÇIKIŞ NOKTASI