Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Yaşam Tarzları

Ceza Hukukunda Türk Bayrağı

Şiir- HİÇ

Bilim ve Sanat Yapıtları Bizde de Müstehcen Sayılmamalı

Müzik

Tutku

Faaliyetlerimiz

Küba

Paylaşmak

Sanığın Psikolojisi

Noodle (Erişte) Çorbası

Çadırdaki Davetsiz Misafir

Bir Yorum

Venezüela'da Kahramanlar Anıtı

Kızılcahamam Jeopark Alanı

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
Dünyadaki değişik iklim kuşaklarında yaşayan insanların hayat tarzlarını etkileyen unsurların çeşitliliğine değinmeden önce on ikinci yılımızın bu sonbahar sayısında hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Yıl içinde yaptığımız faaliyetler konusunda sizi bilgilendirmeyi ihmal etmeden içinde bulunulan bölgenin yaşam üzerindeki etkilerini gündeme getirmek istedik.

Her toplum ya da Devlet dünyanın farklı bölgesinde yaşar. Örneğin Ekvator'un biraz üstü olan dönence bölgesinde yaşayan insanlar tropikal iklim şartlarına kendilerini uydurmuşlardır. Kış mevsiminin olmadığı bu bölgede büyük kent merkezleri dışında evler genellikle tek ya da iki katlı olarak yapılmıştır. Yağışın bol olması nedeniyle yeşil bitki örtüsü ve tropikal meyve ağaçlarını her yerde görmek mümkündür.
İnsanlar yaşamlarının büyük bir kısmını havanın da uygun olması nedeniyle dışarıda  geçirmekte çevrelerinde bulunan doğal materyallerle hediyelik eşya ve müzik aletleri yapmaktadırlar. Bunların çoğunda kereste ve Hindistan cevizi kabuğu kullanılır. Günün her saatinde ve her yerde müzik yapan bölge halkı kendine özgü alet/eriyle yerel müzik yapıp şarkı söylemektedir. Ayrıca resim ve el sanatları da yaygın olarak görülen faaliyetlerdendir.

Müziğin ve sanatın tarih öncesi yıllardan başladığı ve evrensel bir dil olduğu bilinen bir gerçektir. İnsanların duygu ve düşüncelerini ifade ederken sanatın sözden daha etkili olduğunu fark etmeleri bu evrensel dilin kullanımını yaygınlaştırmıştır. Belli toplumsal olaylarda müziğin kullanımı çok eskilere dayanır. Ve bu gelenek bölge farkı gözetmeksizin tüm dünyada geçerlidir. Sanat (resim, heykel, vb.) ve müzik her koşulda hayatın vazgeçilmezidir.

Nevin EREM