Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Biyolojik Çeşitlilik

Sanık Düşünürler

Ümanist Doktrin

Sri Lanka

Faaliyetlerimiz

Sanatın Silahla Buluşması

Sosyal Faaliyetler

Bitki Bilim Bahçesi

Sessizlik

Psikolojik Kalıtım (İrsiyet)

Barbunya Pilaki

Maden Sanatı

Kaya Tapınağı

Sri Lanka'lı Kızlar

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
    Bu bahçeler sadece bilimsel çalışmalar için değil çeşitli çiçek türleri için de yapılabilmektedir. Örneğin orkide bahçeleri bunlardan biridir.

    Eskiden tıp da kullanılan ilaçlar bitkilerden hazırlanırdı. Ve doğada hemen her çeşit hastalığa iyi gelen bitkiler bulunuyordu. Bu bitkileri çeşitli bölgelerde bulmak mümkündü. Daha sonraları yerli ya da uzak iklimlerin bitkilerini yetiştirmek ve incelemek için kurulan bu bahçeler bitki bilim (botanik) bahçeleri olarak adlandırılmıştır. İlaç yapımında temel kaynak olarak kullanılmasının dışında besin olarak kullanılan ya da çeşitli iktisadi değeri olan bitkilerin anayurtlarından alınarak başka bir ülkedeki benzer koşullu alanlarda yetiştirilip yerlileştirilmeleri işinin yürütüldüğü bir merkeze dönüşmüştür. Günümüzde pek çok ülkede benzer amaçlı botanik bahçeleri kurulmakta ve var olanlar büyütülüp zenginleştirilmektedir.

    Bitki örtüsü yeryüzünde belli kurallara göre dağılım gösterir. Bu kuralları belirleyen etmenler iklimsel, fiziksel ve biyolojiktir. Bütün bu etmenler birbirine bağlıdır bu yüzden tek başlarına bir ölçüt oluşturamazlar. Minimum kuralına göre bir bitki yaşayabilme, büyüme ve üremesi için bazı maddelere gereksinme duyar ve bu maddelerden en az bulunanı en büyük etkiyi yapar. Söz konusu madde bitkinin yaşamını sürdürebilmesi için gerekli en az miktara (minimuma) ne kadar yaklaşırsa miktarındaki küçük farklılıklar o kadar büyük değişikliklere yol açar. Örneğin bir çöl bitkisi için nem sınırlı olduğundan nem oranındaki küçük değişiklikler bölgenin bitkilerinde büyük değişikliklere neden olur. Belirli bir maddenin çok fazlası bitkinin yaşamasını, büyümesini ve üremesini sınırlandırabilir. Bu nedenle botanik bahçelerinin hazırlanması büyük bir titizlik gerektirmektedir.