Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Yapısal Gelişmeler

Faruk Erem'in Konuşması

Tutuklama

Şiir: SON

Faaliyetlerimiz

Eski Yakın Doğu

Kayaçlar

Patates Salatası

İzlanda

Tatil

Toplumun İnsanlar Üzerindeki Etkileri

İshakpaşa Sarayı

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
İHTİYAÇLARIN VE YAŞAM ŞARTLARININ
GELİŞMELER
yılımızın sonbahar sayısında yıl içinde yaptığımız faaliyetlerin yanı sıra gerçekleştirdiğimiz kültürel etkinlikler konusunda da sizleri bilgilendirmek istedik.

Tarihin ilk dönemlerinden itibaren insanlar ilk önce karınlarını doyurmak ve kendilerini tehlikelere karşı korumak için aletler ve yöntemler geliştirmeye çalışmışlar ve en ilkel olanlarla işe başlamışlardır. Hayvan avlamada kullanılan baltalar kesici delici taşlar ve sopalar ilk aletleri olmuştur. Çevrelerindeki imkanları araştıran insanlar daha değişik madenler ve bitkiler keşfederek bunları çeşitli şekillerde değerlendirdiler. Önceleri sadece mutfak ihtiyaçları için yaptıkları kap kacakları daha sonra süs eşyası olarak da kullanmaya başladılar. Üzerlerini çeşitli motif ve desenlerle süsledikleri kaplar ve diğer süs eşyaları ile sanatlarını da geliştirdiler. Sanatlarını sadece günlük eşyalarda değil pişmiş tuğlalardan yapılan mimari yapıların ön yüzlerini renkli camlarla süsleyerek ileri boyuta taşımışlardır. Bu renkli camlar tarihin en eski mozaikleridir.

İnsanların imkanları ve ihtiyaçları ile paralel bu araştırma yüzyıllar boyu sürmüş ve bugün en ileri düzeye ulaşmıştır. Gerek ulaşım gerek haberleşme ve gerekse enerji konusunda olsun İnsanlar sahip oldukları imkanları sonuna kadar değerlendirmişlerdir. İzlanda da boşa akıp giden yer altı kaynak sularının ısıtmada kullanılması bunun en güzel örneğidir. Temiz ve sürekli bir enerji için aynı imkana sahip bölgelere model olacak bir uygulamadır.


Nevin EREM
İnsanların var oldukları sürece ihtiyaçlarının çeşitlendiği ve bunları karşılamak için ellerindeki imkanları, zekalarını ve becerilerini kullanarak nasıl yeni ürün ve teknik geliştirdiklerine geçmeden önce hepinizi sevgi ile selamlıyorum. On dördüncü
ORTAYA ÇIKARDIĞI