Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Yapısal Gelişmeler

Faruk Erem'in Konuşması

Tutuklama

Şiir: SON

Faaliyetlerimiz

Eski Yakın Doğu

Kayaçlar

Patates Salatası

İzlanda

Tatil

Toplumun İnsanlar Üzerindeki Etkileri

İshakpaşa Sarayı

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
Doğu Beyazıt ilçesinde çevreye hakim bir konumda olan İshak Paşa Sarayı 1685 yılında İshak Paşa tarafından yapımına başlanmış ise de ancak torunu Mehmet Paşa zamanında 1784 senesinde tamamlanabilmiş ve yapımı 99 sene sürmüştür. Derebeyliğe özenilen zamanda yerel yönetimler tarafından yapılan sarayların en önemlilerindendir.
Topkapı sarayına benzer şekilde yapılan bu yapı 7600 m2 lik bir alanı kaplamakta olup üç ana bölümden oluşmaktadır. Sarayın giriş kapısı oldukça süslüdür. Giriş avlusunun her iki yanında bulunan bölümlerin gelen konukların araba ve eşyalarına tahsis edildiği sanılmaktadır. Sarayın ana bölümlerinin bulunduğu kısma üzeri köşklü bir dehlizden geçilir. Avlunun tam ortasında tek kubbeli süslü bir cami vardır.
Mihrap duvarının önünde sekizgen planlı bir türbe bulunur. Bu türbeye Abidin Paşa Türbesi denilmektedir. Camiin batı tarafında 360 odası olduğu söylenen harem yer ahr. Pek çok oda, koridor, mutfak ve hamamdan oluşan bu yapı iki katlıdır. Kesme taşdan yapılmış sarayın cepheleri kabartma motiflerle süslüdür. Bunlar geleneksel Türk özelliklerini göstermekle birlikte batının etkileri de görülmektedir.