Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Kültür Zenginliğimiz

İnsan Hakları

Bitimsiz Geceler

Faruk Erem'in Eseri TV Dizisi Oldu

Faaliyetlerimiz

Simge Yapılar

Selçuklu Eserleri

Kaplıcalar

Mimar Sinan

Pan Kek

Arama

Akvaryum

Arka Kapak İçi

Arka Kapak

Ön Kapak İçi


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
TOPRAKLARIMIZDA SAHİP OLDUĞUMUZ
ZENGİNLİĞİMİZ
EN BÜYÜK DEĞER

Anadolu topraklarında var olan kültür tarihinin ayrıntılarına geçmeden önce 15. yılımızın ilkbahar sayısında hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Yıl içinde yaptığımız kültürel faaliyetlerin de yer aldığı bu sayımızda asırlarca irili ufaklı pek çok devleti barındıran Anadolu'nun çok katmanlı bir kültür mozaiği oluşturduğunu anımsatmak istedik.

Yaşadığımız topraklarda dönem dönem çeşitli kavimler, topluluklar, beylikler ve devletler kurulmuş ve bunların her biri varlıklarını kaybetse bile yaşadığı bölgede kendilerinden bir şeyler bırakmıştır. Tarih boyunca bu böyle sürüp gitmiş ve Anadolu katman katman bir kültür mozaiğine dönüşmüştür. Bunlardan bazılarının eserleri kalıcı olurken diğerlerinin ise gelenekleri ve adetleri kalıcı olmuştur. Bu kültür çeşitliliği Anadolu'da en çok Selçuklu eserlerinde görülmektedir. Onlardan kalan eserlerin çoğunda pek çok kültürün simgesi motifler ve uygulamalar vardır. Selçuklular kendilerinden önce var olan gelenek ve uygulamaların hiç birisini dışlamamış hepsini kendi eserlerinde kullanmıştır. Keza Osmanlı Sarayının baş mimarı Mimar Sinan da kendinden önceki model ve uygulamaları geliştirerek
mimari şaheserler yaratmıştır.

Var olan kültürlerimizden hiç birini yok etmeden tarih boyunca sahip olduğumuz değerleri geliştirerek mükemmele ulaşmamız mümkündür.Nevin EREM