Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Kültür Zenginliğimiz

İnsan Hakları

Bitimsiz Geceler

Faruk Erem'in Eseri TV Dizisi Oldu

Faaliyetlerimiz

Simge Yapılar

Selçuklu Eserleri

Kaplıcalar

Mimar Sinan

Pan Kek

Arama

Akvaryum

Arka Kapak İçi

Arka Kapak

Ön Kapak İçi


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
Mimarlık bir sanattır. Onun için duyulara, güzelliklere, anlamlı olaylara, deneyimlere dayanan yanı vardır, Ama aynı zamanda teknolojik gelişmelerden yararlanan modem uygulamalara dayanan bir sanattır. Yapıların üretilmesi, ayakta kalması, güvenli olması, ekonomik anlamda faydalı olması ve belli bir konfor düzeyini sağlaması belli başlı çalışma alanlarıdır. Bu dallar ne kadar bilimsel çalışırsa mimarlık o ölçüde başarılı olur. Bu yapılara sadece bilim ve teknik açıdan değil tasarım ve biçimlendirme bakımından da çalışmalar eklenince daha iyi ve daha güzel yapıların ortaya çıkacağı fikri egemen olmuştur.
Mimarlık toplumun aynalarından biridir. Başka alanlara hakim olan etkenler mimarlığa da yansır. Çağdaş mimarlıkta pek çok görüşe, yaklaşıma ve akıma bağlı uygulamaların yan yana yer aldığı görülse de birinin diğerine egemen olduğu söylenemez. Bu durum mimarlıkta belli bir çoğulculuk ve karına sistemi akla getirir. Çoğu kişilerce aranmakta olan üslup bütünlüğü her zaman başarılı mimarlık anlamına gelmez. Bugün herkes istediği tarz bir yapı yaptırma imkanına sahiptir. Bunu engelleyecek ne toplumsal bir sınırlama ne de teknolojik bir kısıtlama vardır. Yapı gereçleri, inşaat yöntemleri geçmiş çağlara göre daha özgür biçimlenmelere imkan verir esnekliktedir. Bu da mülk sahipleriyle mimarlara inşa ettikleri binalara istedikleri biçimi verme özgürlüğü sağlar.
Aliyev Kültür Merkezi önünde güneşe bakan hayvan figürleri
Kız Kalesi (Bakü)
Işıklı, saydam, yansıtıcı, parlak ve çok renkli yapı malzemelerinin kullanıldığı dönemlerde teknolojik yeniliklerde yaygınlaşmıştır. Bu dönemde yapı dili daha serbestleşmiş, yüz düzenlemelerinde eğiklikler, eğriler ve yuvarlakların kullanılmasıyla çekici etkiler elde edilebilmiştir. Çeşitli yapılarda değişik geometrik şekiller denenmiş.

Mantar şeklinde Adliye binası (Tiflis)
Adliye önünde ters dönmüş bardak şeklinde bir adalet simgesi (Batum)
Haydar Aliyev'in imzası şeklinde bir kültür merkezi
Bakü 'deki Alev kuleleri