Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Tabiatın Doğal Kaynakları

Vatana İhanet

Deniz Senfonisi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Mantar Meşesi

Portekiz

Sanatın Hayatımıza Katkısı

Faaliyetlerimiz

Antik Kültürün ve Doğal Kaynakların Toplumsal Paylaşımı

Kalıtımlı Suçlu Psikolojisi

Pamukkale

Muhallebili Ayva Tatlısı

Arka Kapak İçi

Arka Kapak

Ön Kapak İçi


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
İNSAN HAYATININ GELECEĞİ
KAYNAKLAR:

Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin yanı sıra kültürel etkinliklerimizin de yer aldığı 16. Yılımızın ilk bahar sayısında hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Bu sayımızda hepimizi yakından ilgilendiren bir konuya, doğanın korunmasına dikkat çekmek istedik.
Binlerce yıldır üzerinde yaşadığımız Dünya'nın kaynaklarının sınırsız olmadığını biliyoruz. Bu nedenle tabiatı, ormanı, suyu ve diğer canlılar dahil doğada ne varsa hepsini çok dikkatli kullanmak zorundayız. İnsan hayatının geleceği için buna mecburuz. Öncelikle ormanlarımızı ve ağaçlanmızı korumaltyız. Hayatın her alanında (ev, mobilya, kağıt, yakacak odun vb.) bize gerekli olan ağaçları kesmeden önce onların yerini alacak yeni fideleri dikmeliyiz. Ormanlar ya da ağaçlar sadece günlükihtiyaçlarımız için değil iklimin korunması ve toprak erozyonunun önlenmesi bakımından da gereklidir.

Yeryüzünde hızla azalmakta olan doğal su kaynaklarımız için de aynı özeni göstermeliyiz. Akarsuları, gölleri kirletmeden kullanarak orada yaşayan canlıların doğal ortamlarının bozulmamasını sağlamalıyız. Balıkları ve hayvanları avlarken nesli tükenmeyecek şekilde üreme mevsiminin dışında avlamalı ve çok küçük olanları tüketmemeliyiz.

Yaşadığımız Dünya 'nın sadece bize ait olmadığını, gelecek nesillerin de bu dünyada yaşamaya hakkı olduğunu düşünerek doğal kaynaklarımızı özenle korumalı, israf etmemeli ve kullandıklarımızın yerine yenilerini koymalıyız.

Nevin EREM
İÇİN KORUNMASI GEREKEN
DOĞAL KAYNAKLARI