Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Tabiatın Doğal Kaynakları

Vatana İhanet

Deniz Senfonisi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Mantar Meşesi

Portekiz

Sanatın Hayatımıza Katkısı

Faaliyetlerimiz

Antik Kültürün ve Doğal Kaynakların Toplumsal Paylaşımı

Kalıtımlı Suçlu Psikolojisi

Pamukkale

Muhallebili Ayva Tatlısı

Arka Kapak İçi

Arka Kapak

Ön Kapak İçi


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
Günlük yaşam içinde arkeolojik kazıların bulunduğu bölgenin gezilebilmesi, insanların zaman ayırıp, ücret ödeyerek müzeye gitmelerine gerek kalmadan büyük bir paylaşım imkanı sağlamaktadır. Bulunan antik eserlerin bir kısmının şehrin içinde cam bölme altında sergilenmesi ve bu cam bölmenin içinden geçilebilmesi insanların ilgisini ve merakını arttırmaktadır.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya şehir merkezindeki antik kent bunun en güzel örneğini oluşturmaktadır. Keza Bulgaristan'ın ikinci büyük kenti olan Filibe(Plovdiv)deki antik tiyatro İnsanların günlük yaşadıkları caddelerin arasında bulunmakta ve hatta özel günlerde bilfiil kullanılmaktadır. Arkeolojik kazılarda bulunan antik kültüre ait eserleri müzelere kapatmak yerine günlük yaşam içinde değerlendirilmesi çok daha akılcı gibi görünmektedir.
Yakın komşumuz olan Bulgaristan 14. Yüzyılda uzun yıllar Osmanlı egemenliği altında kalmışsa da pek çok kez yabancı işgaline uğramıştır. Sofya ve özellikle Filibe'de Bizans, Yunan ve Osmanlı izlerini görmek mümkündür. Şimdi müze olarak kullanılan bir çok tarihi binanın ve kalenin bulunduğu eski şehir koruma altına alınmıştır. Bulgaristan, sıcak bir yaz iklimi ve kıyı boyunca uzanan geniş kumsalları ile çok miktarda turist çekmektedir.


Doğal su kaynakları özellikle termal sular için de aynı şey geçerlidir. Eğer bölgede bol miktarda yer altı kaynak suyu varsa bunun toplumsal paylaşıma açık olması insanların termal suya ulaşmalarını kolaylaştıracaktır. Gene Sofya bu konuda örnek teşkil edecek bir uygulama gerçekleştirmiştir. Şehrin ortasındaki hamamın dışındaki bir çok çeşme herkesin bu sudan faydalanmasına imkan sağlamaktadır. En az 42 derece olan bu sıcak suyu insanlar şişelere, bidonlara doldurarak götürmektedirler. Bulgaristan' da bir çok (500 dolayında) maden suyu kaynağı vardır. Özellikle güney bölgesinde bu kaynaklardan bazılarının sıcaklığı 100 dereceyi bulur. Sıcak su kaynaklarından başka Bulgaristan'da bol miktarda akarsu vardır.
Hamamın yanında
herkesin kullanımına açık
termal musluklar
Şehir içindeki etkinliklerde kullanılan antik tiyatro
Antik kalıntılar
Filibe sokaklarından görünüm
Nebet Tepe Filibe Kalesinden
Belgesel tarih müzesi
Etnografya müzesi
görünüm