Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Tarım Alanları ve Meralar

Hakimin Tarafsızlığı

Endonezya

Korku

Pirinç

Luwak Kahvesi

Kelebekler

Faaliyetlerimiz

Bugünkü İnfaz Sisteminin Psikolojik Bakımdan Tenkidi

Biz Öyle Karar Verdik

Gündüz Uykusu (Şekerleme)

Küçük Pizzalar

Parahu Yanardağı

Arka Kapak

Ön Kapak İçi


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
Bilinen pek çok çeşidine rağmen bol su ve sıcaklık isteyen pirinç tarımı sıcak bölgelere özgüdür. Ilıman bölgelerde yazların oldukça uzun ve sıcak geçmesi koşuluyla yaz tahılı olarak yetiştirilir. (Japonya ve Akdeniz bölgesi) İkinci Dünya savaşından sonra pirinç üretimi Asya dışında özellikle Amerika ve Afrika'nın tropikal bölgelerinde büyük gelişme göstermiştir. Bu gelişme tarımın makineleşmesi sayesinde ileri düzeye ulaşmıştır. Makineleşmiş tarıma rağmen Dünya' da pirinç üretiminde Çin ve Hindistan başta gelir. Onu Endonezya, Japonya, Bangladeş ve Tayland izler.
Dünya çeltik üretiminin %90'ı musonların estiği Asya ülkelerinden elde edilir. Asya ülkelerinde çeltik tarlaları adeta buyük bir dama tahtası görünümündedir. Her yıl topraklar planlanır hazırlanır. Arıklar gözden geçirilip onarılır ve fideler suyun içine dikilir. Güneydoğu Asya'nın alüvyonlu alçak  ovalarında yılda iki hatta üç ürün alma imkanı vardır. Gayretli bir çalışma ile biçimlendirilen ve sulanan teraslar sayesinde yamaçlara da pirinç tarımı yapılır.
Söz konusu Asya ülkelerinde pirinç temel besin maddesi olduğundan tüketim çok yüksek düzeyde olup, ihracat için ya hiç pirinç kalmamakta ya da çok az kalmaktadır. Bunun dışında iklimdeki düzensizlikler, bir yıldan ötekine üretimde büyük değişikliklere neden olmaktadır. Bu koşullarda pirinç ticareti Dünya ticaretinin çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır.
Tarım pirinçleri üç alt türe ayrılır. Kısa ve yuvarlak taneli (japonica) İnce ve uzun taneli (indica) kalın kaba taneli (javanica) Su pirinci özenli bir sulama ve çapalamayı gerektirir. 24 saat su içinde bırakılmış taneler tavalara çok sık ekilir. 15- 20 gün sonra 25-30 cm boya erişen fideler çeltik tarlalarına aktarılır. Bitki olgunlaşıncaya kadar tarlalar su altında bırakılır. Hasat zamanı gelince su boşaltılır ve tarla kurutulur. Kullanılan çeşide göre 3-6 ay sonra hasat yapılır. Yeteri kadar sulama yapılmışsa ürün kaldırılır kaldırılmaz yenisini ekme ve dolayısıyla yılda birden fazla ürün alma olanağı doğar.