Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Su

Sosyal Güvenlik

Fantazya

Faaliyetlerimiz

Kanun

Kazanan Kim

Ürgüp

Tuz

Sığınaklar

Nehirler

Kendini Haklı Çıkarma İşlemi

Kurşun Vücutta Kalırsa

18 Şubat Kutlamalarımızdan

Reçeller

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak İçi


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
İNSAN HAYATININ
TEMEL İHTİYAÇ

Yılımızın ilk bahar sayısında çeşitli kültür sanat faaliyetlerimizin yanı sıra insanın hayatta kalma çabasından yaşamın her alanında lazım olan su
ihtiyacının varlığına geçmeden önce hepinizi sevgi ile selamlıyorum.
SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN EN
İlk insan topluluklarından başlayarak tarih boyunca tüm medeniyetler su havzalarına yerleşmişlerdir. Zira su hayatın her alanında insan yaşamının vazgeçilmezidir. Nehir boylarında, göl kenarlarında deniz kıyısında pek çok kent kurulmuş ve büyük şehirler inşa edilmiştir Su kenarlarında kurulan bu şehirler arasındaki taşımacılık nehirler; göller vb. ulaşıma elverişli sular vasıtasıyla yapılmıştır. Ayrıca kıyı boyunca uzanan tarım arazileri bu sular ile sulanmıştır. Elektrik elde edilmesinde de suya ihtiyaç vardır zira hidroelektrik santralleri nehirler üzerine kurulmaktadır. Günlük kullanımda ihtiyacımız olan suları nehirler üzerıne kurulan barajlar sayesine elde ederiz.

Hayatımız için bu kadar önemli olan suyun kıymetini bilmek, zehirli atıklar ve kimyasallarla kirletmemek ve de israf etmeden kullanmak herkesin görevidir. Su yalnız insanlar için değil doğadaki bütün canlılar için yaşamsaldır.

Nevin EREM
17.