Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Su

Sosyal Güvenlik

Fantazya

Faaliyetlerimiz

Kanun

Kazanan Kim

Ürgüp

Tuz

Sığınaklar

Nehirler

Kendini Haklı Çıkarma İşlemi

Kurşun Vücutta Kalırsa

18 Şubat Kutlamalarımızdan

Reçeller

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak İçi


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
İç Anadolu bölgesinin orta Kızılırmak bölümünde bulunan Nevşehir iline bağlı bir ilçedir. Kızılırmak'ın güneyinde kalan kesiminin yüzey şekillerinde farklı bir özellik gözlenir. Eski göllerin içinde birikmiş volkan külleri (tüf) sünger taşları ve Hiv tabakaları dikkati çeker. Tüflerin Nevşehir Ürgüp arasında aşınma nedeniyle yarılmaları sonucu garip biçimli piramitler ve sütunlar oluşmuş, mağara konutları yer altı kiliseleriyle özel görünüşlü bir yöre doğmuştur. Burası Ürgüp- Göreme yöresidir.
Özellikle eski bir sert lav örtüsünün kalıntısıyla üstten korunmuş piramitsi ya da koni biçimli peri bacalarıyla ünlüdür. Bu bölge çok sayıda peri bacaları, tüfler içine oyulmuş kiliseleri ve yer altı kentleriyle Türkiye'nin en çok turist çeken köşeleri arasında yer almaktadır. Ürgüp yakınlarında bulunan peribacalarının yükseklikleri birbirinden değişiktir (2,5-3m. yüksekliğinde olanları bulunduğu gibi 25-30 m. olanları da vardır. Bazılarının tepesinde şapka bulunur. Bazı kesimlerde ise küme, küme, üç beşi bir arada yer alır. Bazılarının içi günümüzde turistik amaçla kullanılmaktadır. Bu bölgede turistlerin ilgisini çeken bir başka husus ise oyulmuş kiliselerdir. Bunlar ilk Hıristiyanların tüflere oydukları ve içlerini renkli dinsel resimlerle süsledikleri yapıtlardır.
Tüflerin kolay ayrılabilir olması, yörede geçmişte bazı yer altı kentlerinin de kurulmasını kolaylaştırmıştır. Günümüzde bölgede bulunan kayaların ve tüflerin oyulmasıyla yapılan evler, diğer yapılar ve değişik oluşumlar buranın en büyük özelliğidir. Kaya evler, oteller, mağara şeklindeki müzeler ve restoranlar bölgenin değişik yapı tarzını yansıtmaktadır. Yapıların görüntüsünde bütünlüğü sağlamak için evler yöreye has taştan yapılmakta ya da beton evlerin duvarlarına bu özel taştan giydirme yapılmaktadır.

Taş Otel