Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Su

Sosyal Güvenlik

Fantazya

Faaliyetlerimiz

Kanun

Kazanan Kim

Ürgüp

Tuz

Sığınaklar

Nehirler

Kendini Haklı Çıkarma İşlemi

Kurşun Vücutta Kalırsa

18 Şubat Kutlamalarımızdan

Reçeller

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak İçi


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
Her türlü arazi arızaları ve yapılar personel ve gereç için birer sığınaktır. Sığınaklar yalnızca korunmaya yönelik pasif sığınak ayrıca atış için delikleri bulunan aktif sığınak olmak üzere ikiye ayrılır.

Uçaklar tarafından yapılan bombalamaların artması iki dünya savaşı sırasında sivil halk için bir çok sığınağın düzenlenmesi ve yapılmasını gerektirmiştir. atom bombalarına karşı kullanılan sığınakların amacı halkı ve savaşanları mekanik radyoaktif ya da nükleer silahların termik etkilerinden (ani patlama etkileri ve sonradan kendini gösteren yangın ve radyoaktif etkiler) korumaktır.
Tahrip ve yıkıma karşı kullanılan sığınaklarda amaç özellikle mekanik etkilere karşı koruma sağlamaktır. Bunlar genellikle yer altında bulunan değişik büyüklükte sığınaklardır. Duvarların, tavanın ve tabanın kalınlıkları sağlanmak istenilen dayanıklılığa bağlıdır. Bu dayanıklılık da çeşitli etkenlerin yanı sıra korunmak istenilen patlayıcının gücüne ve sığınağın bulunduğu yerin sıfır noktasına uzaklığına bağlıdır. 3,5 barlık bir yüksek basınç insan için öldürücüdür. 1 bar kulak zarının yırtılmasına 0.14 bar ise mahzenlerin çökmesine yeter. Çok pahalıya mal olan bu sığınaklar yalnızca özel durumlar için tasarlanabilir.

Serpintilere karşı kullanılan sığınaklarda amaç özellikle nükleer bir patlamadan kaynaklanan radyoaktif serpintilere karşı koruma sağ1amaktır. Prefabrik sığınaklar da vardır. Fakat en akılcı ve en ucuz çözüm ışınıma karşı yeterli koruma sağlayabilen bina bölümlerini kullanmaktır.
Sadece özel durumlar için yapılan sığınaklara en güzel örnek eski Yugoslavya devlet başkanı Josip Broz Tito tarafından 1953-79 yılları arasında yaptırılan 1992-95 Bosna savaşında ortaya çıkan 6500 m2 alana sahip 350 kişinin 6 ay boyunca dışarıdan hiç destek almadan yaşayabileceği 24 ton atom bombasına dayanıklı ve Dünya'nın en büyük sığınakları arasında gösterilen Bunker sığınağı yerin tahmini 250 metre altına inşa edilmiştir.

Motel girişini andıran bir kapıdan girilen sığınakta uzun koridorlar boyunca sıralanmış odalar bulunmaktadır. Odaların bir çoğunda personelin yatabileceği ranzalar yer almaktadır. Ayrıca toplantı salonları dışarı ile irtibatı sağlayabilen bilgisayar ve teknik aletlerin bulunduğu odalar ile her türlü elektrik ve ısıtma sistemi tamir ve bakım odaları bulunmaktadır.

Nehir kenarına yapılmış olan sığınakta temiz su bulamama ihtimaline karşı Nehir suyunu arıtma tesisatı da kurulmuştur.