Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Türk Sanatı

Hakim Politik Baskı Altında

İhtişamlı Firuze Kubbeler

Gül

F.Erem'in Şiiri - Mertlik

Faaliyetlerimiz

Anasayaya Aykırılık

Çay

Balballar

Özbekistan

Çorba

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
ORTA ASYA'DAN ANADOLU'YA

ürk Sanat tarihinin çeşitli dönemlerdeki değişim sürecine dikkat çekmeden önce 17. Yılımızın sonbahar sayısında hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi bu sayımızda da sezon içinde yaptığımız sanat ve kültür
GELİŞEREK UZANAN,
Orta Asya bozkırlarından Anadolu ya uzanan uzun yolculuğu sırasında Türk Sanatı zengin kaynakları ve yöresel etkiler nedeniyle karmaşık bir gelişme süreci izlemiştir. Göç, ticaret ve savaş gibi olayları bütün yoğunluğuyla yaşayan toplumun sanat ve kültürel birikimi bazen özünü bazen de ayrıntılarını değiştirerek binlerce yıl boyunca bütün canlılığıyla varlığını sürdürmüştür. Bu gelişme değişik zamanlarda oluşan kültür katmanlarının ve bölgesel çeşitliliğin kattığı renklerle her dönemle bağlantı kurabilen bir özgünlüğe ulaşmıştır. Yalnızca mimari eserler veya ahşap oymacılığı değil toplumsal tarihten günümüze kadar ulaşabilen kültürel eserlerde bu uzun yürüyüşün çok yönlü kimliğini göstermektedir.

Orta Asya'dan Anadolu ya kadar her çevrede değişik bir şekilde karşımıza çıkan bu sanat temel tutumunu değiştirmemekle beraber yeni katılan öğelerle zenginleşerek her dönemin idealine göre biçimlenmiştir. Yeni kültür alanlarına girildikçe Türk sanatı içerik değiştirmeye başlamıştır. Değişen bu içerik sayesinde toplumun nasıl bir gelişme gösterdiğini de anlamamız mümkün olmaktadır.


Nevin EREM
T
faaliyetleri konusunda sizleri bilgilendirmeyi ihmal etmedik.