Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Türk Sanatı

Hakim Politik Baskı Altında

İhtişamlı Firuze Kubbeler

Gül

F.Erem'in Şiiri - Mertlik

Faaliyetlerimiz

Anasayaya Aykırılık

Çay

Balballar

Özbekistan

Çorba

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
Çeşitli alanlarda kullanılan Gülün üretimi ülkemizde 19. Yüzyılın sonlarında başlamıştır. Bu dönemde Bulgaristan göçmenlerinin getirdiği yağ gülleri fideleri ile Isparta'da gül bahçeleri kurulmuş, bölgenin toprak yapısı ve iklim koşullarının gül tarımına elverişli olması da gülcülüğün bölgede kısa sürede yayılmasını sağlamıştır.

Gül yaprakları tatlı yapımından kozmetiğe içecekten ilaca bir çok alanda kullanılmaktadır. Gül toplama mevsimi genellikle Mayıs sonu- Haziran başı olan gülün en çok açtığı dönemdir. Gül türlerinden bir çoğunun çiçek ve meyvelerinin tedavi edici etkileri vardır. Yabani gülün meyvesi (kuşburnu) C vitamini bakımından zengin olup doğal ilaç olarak da kullanılmaktadır. Yapraklarının kurutulup çay olarak içilmesi ya da şişelerde koku veren süs olarak kullanılması sık görülen bir yöntemdir. Aroması parfüm üretiminde kullanılan gülün sabunu, suyu, lokumu ve yağı gibi çeşitli yan ürünleri piyasaya sürülmektedir.

Sanayide kullanıldığı kadar edebiyata da ilham kaynağı olan üstüne şiirler yazılıp, şarkılar bestelenen pek çok çeşidi ve rengi bulunan gül, doğu edebiyatında oldukça geniş bir yeri olan İran edebiyatında ve Türk divan şiirinde özellikle söz sanatları bölümünde sık başvurulan motiflerden biridir. Bülbüllerin ötmeye başladığı bahar aylarında açılmakta olması gül ve bülbül arasında yakın bir bağ kurulmasına yol açmış ve bu ilişki divan şiirinin ortak çağrışım düzeni içinde yeni manzumelere kaynaklık etmiştir. Gül ile sözcük ve tamlamalar şairlerin söz dağarcığının genişlemesine etken olmuştur. Servi boylu güzellerin salına salına yürüdükleri yer gül bahçeleridir. Gülün baharı simgelemesi onun sultanlığı demektir. Gül çok yapraklı oluşu nedeniyle tasavvufta da çokluğu simgeler.

Türk halk şiirinde gül teması divan şiirindeki gibi soyut bir çağrışım kalıbı olmaktan çıkmış bir çiçek olarak gerçek kimliğini kazanmıştır. Gül en eskisinden en yenisine kadar edebiyatçıların ve şairlerin esin kaynağı olmuştur.