Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Açık Hava Müzeleri

Hakkın Kullanılması

Ahlat ve Ani Şehri

İki Dakika

Cumalıkızık

Faaliyetlerimiz

Van

Mecburi Müdafilik

Nemrut Kalderası, Solhan

Bağışıklık

Jöleli Pasta

Arka Kapak İçi

Ön Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
GEÇMİŞİ BUGÜNE TAŞIYAN

TARİHİ ALANLARIMIZ:
18.
Yılımıza başlarken çıkardığımız bahar sayımızın konularına geçmeden önce hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Bu sayımızda da her zaman olduğu gibi geçen sezon yaptığımız sanat ve kültür faaliyetlerimizden bahsetmenin yanı sıra
ülkemizde bulunan açık hava müzelerinin çok değerli tarihi kaynaklar olduğunu hatırlatmak istedik.

Tarihin ilk dönemlerinden beri çeşitli topluluk ve kavimlerin geçiş güzergahı olan ülkemizde pek çok kazı alanı bulunmaktadır. Her yıl yenileri eklenen bu kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan eserler o dönem insanlarının inançlarını, sanatlarını ve günlük yaşam koşullarını göstermektedir. Çok katmanlı kaleler, savunma sistemlerinin sağlamlığı, ibadet yerleri dini inançlarındaki ritüelleri, duvardaki resimler günlük yaşamdan sahneleri bize aktarmaktadır.

OrtaAsya'dan ülkemize kadar uzanan ipek yolu üzerindeki yapı kalıntıları ile o zamandan bugüne gelen alışkanlıklarımız arasındaki benzerlikleri görmek mümkün olabilmektedir. Geniş bir alana yayılmış olan mezartaşları üzerindeki yazılar ve motifler o dönem yaşayanların kimlikleri hakkında bize bilgi vermektedir.

Bu açık hava müzelerinin değeri geçmişi öğrenip bugünü değerlendirmek açısından çok önemlidir. Zira topraklarımızdan geçen her kavim geriye kendinden bir şeyler bırakmıştır.

MÜZELERİ