Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Kültürel Mozaik

Yargıda Görevlilerin Giysisi

Suçlu Kim

Lübnan

Dans

Faaliyetlerimiz

Kutu Kutu

Hayal ve Başarı

Mevlana

Ceza Hukukunda Mağdur

Gürcistan

Elmalı Turta

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25

1 9.
yılımızın ilk sayısında insanların etkileşim alanını oluşturan farklı kültürlerin zenginliklerine değinmeden önce hepinizi sevgi ile selâmlıyorum. Her zaman olduğu gibi bu sayımızda da yıl içinde yaptığımız etkinlikler konusunda sizleri bilgilendirmeyi ihmal etmedik.


Tarih boyunca insanlar gerek savaşlar gerek hastalıklar ya da kıtlıklar nedeniyle bulundukları yerden başka yerlere göç etmişlerdir. Göç edilen yerdeki yerel halk ile kültürel anlamda bir etkileşim içine giren toplumlar daha sonra kendi kültürlerini de onlara öğretmişler ve böylece belli bir coğrafi bölgede yaşayan insanların farklı yaşam tarzları bir kültür mozaiği oluşturmuştur. Hiç biri ötekini asimile etmeden birbirlerinin hayatlarına saygı duyarak yaşamaya alışmışlardır. Bu Dünya 'nın her coğrafyasında böyle olmuştur. Birlikte yaşamanın temel kuralıdır. Ötekileştirmemek. Kültür farklılıkları insanların hayatlarının çeşitli alanlarında kendini gösterir. Giyim , kuşam ya da yemek kültürü farklılığı veya dinsel törenlerdeki uygulamalar her toplumda kendine özgüdür.

Değişik kültürler insanlar için daha çekici olmaktadır. Değişik müzik, değişik gelenek insanların ilgisini çekmekte ve daha çok kaynaşmalarını sağlamaktadır. Dünya çok çeşitli gurupların bir arada yaşadığı örneklerle doludur.