Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Çöller

Ölüm Cezası

Sanıklık Sıfatı

Umut

Faaliyetlerimiz

Çöller

Gezi ve Anı Yazıları

Saldırganlık

Giyim Şekilleri

Tayland

Hoşgörü

Japon Yemeklerinden Örnekler

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
      üneydoğu Asya'da kendi adını taşıyan körfezin yanından yukarı doğru uzanan bölgede yer almaktadır. Tayland'ın adı 1939'dan önce ve 1945-49 arasında Si- yam'ken o tarihte “ özgür kişilerin ülkesi” anlamına gelen Tayland'a çevrilmiştir. Kauçuk ve yer altı gelir kaynakları bakımından zengin olmasına karşın Batılıların hiçbir zaman sömürgeleştiremedikleri Tayland 1350'den bu yana bağımsız bir krallık olarak varlığını sürdürmektedir. Tayland büyük kıta bölümü ile dar bir şerit biçiminde güneye doğru uzanan Malakka yarımadasından oluşur.
 
 G
    Tropikal muson iklimi etkisinde olan Tayland iç kesimdeki verimli ova bölgesinde ülkenin gereksindiği pirinçten fazlasını üretir. Diğer tarım ürünleri arasında Hindistan cevizi ananas ve manyok sayılabilir.
    Tayland'da yaşayan halkın büyük çoğunluğunu Taylar oluşturur. Çinliler ve Malezyalılar da nüfusun daha az kısmını kapsar.
    Tayland halkının büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşar. En büyük kenti Bangkok aynı zamanda başkenttir. Tayland nüfusunun yaklaşık %095'inin Teravada Buddhacılığına bağlı olduğu ülkede Malezyalılar müslümandır. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta batı mimarlığının ve tay mimarlığının çekici bir karışımı görülür.Özellikle 400'ü aşkın tapınağıyla ünlü olan kentteki tapınakların en güzellerinden biri Vat Arun'dur (Şafak tapınağı). Meşruti bir krallık olan Tayland'da ordunun yönetimde büyük ağırlığı vardır.