Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Çöller

Ölüm Cezası

Sanıklık Sıfatı

Umut

Faaliyetlerimiz

Çöller

Gezi ve Anı Yazıları

Saldırganlık

Giyim Şekilleri

Tayland

Hoşgörü

Japon Yemeklerinden Örnekler

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
          uça en çok yaklaştıran duygu saldırganlıktır. Eğer çocuk içgüdüsel isteklerini tatmin hususunda fizik imkâna sahip olsaydı, bir suçlu gibi hareket etmiş olurdu. Psikoanalistlere göre büyüklerin suçluluğu da küçüklerdeki içgüdüsel hareketlerin anlamını taşır. Küçüklerdeki suçlu istekler (haset, zulüm, kıskançlık gibi) libido ve saldırganlık içgüdülerinden gelir.
    Psikoanalistlere göre sevgi ve kinin ilk konusu, süt çocuğu için yaşam gereksinmelerinin güçlü isteğinin yöneldiği "anne" dir. Beslendiği sürece ona sevgi duyar, gereksinmeleri karşılanmayınca bunun karşıtı meydana gelir, "kin" ve "saldırganlık" uyanır. Bu tahrip gücüdür.
    Küçük çocuk (bebek) bağlılığını hisseder. Gereksinmelerini kendi başına gideremeyeceğini anlar. İhtiyaç duyar, giderilmezse ağlar ve bağırır, böylece saldırgan olur. O halde saldırganlık, gereksinmenin sonucudur.
    "Hayvanlar üstünde çalışanlar, hayvan türlerinde öldürücü saldırganlık dürtüsünün mevcut olmadığında birleşmektedir" , "Psikoanaliz okulu, insanda ölüm güdüsü de denilen saldırganlık güdüsünün varlığını kabul eder, gerçi okulun kurucusu Freud, önceleri insanda saldırganlığın yaşam güçlüklerinden doğduğunu ileri sürmüştür. İnsanda ve canlı hücrede, işlev olarak değil de amaç olarak ölüm amacı'nın bulunduğu düşüncesi, çoğu analizciye de ters gelmiştir. Suçun işlenmesinde olumsuz, yıkıcı saldırının önemli rolü bulunmaktadır. Çevresel zorluklar ise, bu saldırıyı oluşturmakta ya da artırmaktadır.
    Mazari saldırganlık "nevroz"un bir parçasıdır. Saldırganlık bazen görülür halde, bazen gizli, görünmez halde bulunur, ancak örtüsü kaldırılınca görülebilir. Normal saldırganlık ise insanın aktif yönünün görüntüsüdür. Anormal saldırganlık yıkıcı, düşmanca bir karakter taşır "korku"  ya dayanır.


S
    Hiddet heyecanının "saldırganlık" ile ilgisi vardır. Hiddet insanlarda "normal" sayılır. Saldırganlık ise hayvansal kökenlidir. "İnsan ve hayvanda aynı türün üyelerine yöneltilmiş bir kavga içgüdüsüdür”. Başka bir deyişle, birey saldırganlığın içsel bir itisi altındadır ve bir eyleme girişmesi için mutlaka kışkırtılmasına gerek yoktur. Çünkü saldırganlık kendiliğinden bir davranıştır.
    "Saldırganlık içgüdüsünün belirli bir süre ifade olanağı bulunmaması, bu itinin, eylemlerin gerçekten ortaya çıkmasına kadar bir birikimi ile sonuçlanır. Bu yüzden "zamanımızın insanı" kendi saldırganlık itisinin yetersiz bir boşalımından acı çekmektedir.
    "Irkçılık" saldırganlık duygularının ifade edilmesine de olanak sağlar. Gereksinimlerin tatmininin engellenmesi insanlarda genellikle saldırganlık duygularının ortaya çıkmasına neden olur. İnsanların büyük bir çoğunluğu günlük hayatta şu veya bu nedenle engellenir, ancak engellemenin yarattığı saldırganlık duygularını çeşitli nedenlerle engelin gerçek kaynağına yöneltemezler. Bunun yerine bu duyguları, suçsuz bile olsa uygun bir nesne üzerinde tatmin ederler.