Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Çöller

Ölüm Cezası

Sanıklık Sıfatı

Umut

Faaliyetlerimiz

Çöller

Gezi ve Anı Yazıları

Saldırganlık

Giyim Şekilleri

Tayland

Hoşgörü

Japon Yemeklerinden Örnekler

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
 E
       debi türler arasında kaynağı gerçek yaşam olan günlük anı ve gezi yazıları özel bir yer tutar. Bu türler bazen dil ve anlatım şekli bazen de biçimsel yapılarıyla birbirine benzer. Benzer ortak ve yakın özellikler taşıması bunların bağımsız tür olmasını engellemez. Ortak özellikleri bakımından incelendiğinde bu tür yazıların gerçek yaşamdan kaynaklandığı, yaşanılanı saptadığı ve kalıcı kıldığı görülür.
Her üç türde yaşanılan görülen etkilenilen bir olayı, durumu kişiyi anlatma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Anlatım şekli başkalarına kapalı bir iç konuşma biçiminde  olabileceği gibi başkalarıyla paylaşma amaçlı açık bir konuşma da olabilir. Bunların ortak özellikleri içten ve doğal bir şekilde anlatılmış olmasıdır. Anı, günlük ve gezi yazısı her şeyden önce kültürel birikim, gözlem gücü ve ayrıntıları seçebilme ve bütün bunları yansıtabilecek yetkin bir dil gerektirmektedir. Bunları birbirinden ayıran temel nokta zamanla ilgilidir. Günlük yaşanırken alınan izlenime dayanır anı ve gezi ise daha çok yaşandıktan sonra kaleme alınır.
    Anı yazmanın bir özelliği yaşanılmış olanı başkalarıyla paylaşma isteğidir. Anıların belirleyici özelliği yaşanan ve geçmişte kalan bir dönemin yansıtılmış olmasıdır. Bu nedenle anı yazıları için bellek özel bir önem taşır.
Anılar onu anlatanın belleğinde kalan izlere göre biçimlenir. Değeri ve gerçeği yansıtma ölçüsü bellekte kalan izlerin geçerliliği ve sağlamlığıyla yakından ilgilidir. Anılar genellikle yazarın toplumsal kimlik ve konumuna göre gruplandırılabilir. Siyasi, askeri, edebi vb. gibi

    Gezi yazıları gezilip görülerek yaşanan yerlerin doğal, ekonomik, tarihsel turistik özelliklerini yaşam biçimlerini inanç gelenek ve göreneklerini konu edinir. Gezi yazıları ya günlük not ya da mektup türündedir. Gezi yazıları okurda sıradan ve tekdüze yaşamın sınırlarını aşma duygusunu, başka dünyalara gitme isteğini uyandırır. Gezi yazısını günlük ve anılardan ayıran özellikse gezilip görülen yerleri ilginç yönleriyle anlatması ve okuyucuda anlatılan yere gitme isteği uyandırması o yeri görme özlemini bir ölçüde karşılamasıdır.
    Gezi yazıları ile ilgili küçük bir anekdot : Tayland, Singapur Honkong gezisi 1999-senesi yılbaşına rastlamıştı. 31 Aralıkta 2000 yılına girileceği için bilgisayar sistemlerinin o gün çökeceği söylentisi vardı. O nedenle bir çok büyük havayolu şirketi üç gün öncesinden uçuşları durdurmuştu. Sadece birkaç Asya havayolu şirketi uçuyordu. 31 Aralık sabahı biz Malezya hava yolu ile önce Bangkog'a uçtuk gurupta sadece 17 kişi vardı. Oradan da Honkong'a geçtik Dünya'daki tüm uçuşlar o gün saat 13 de kapanıyordu. Ve bindiğimiz uçakta sadece 25-30 kişi vardı. Ve tam 12.45 de yani 15 dk. önce alana indik. Ve o gün iniş yapan son uçak bizimki idi. Şansımıza hiçbir sistem çökmesi olmadı ve biz salimen iniş yaptık.