Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Çöller

Ölüm Cezası

Sanıklık Sıfatı

Umut

Faaliyetlerimiz

Çöller

Gezi ve Anı Yazıları

Saldırganlık

Giyim Şekilleri

Tayland

Hoşgörü

Japon Yemeklerinden Örnekler

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
 İ
      nsanlar toplum içinde yaşadıkları için birbirlerinin davranışlarından etkilenirler. Bu etkilenme olumlu ya da olumsuz olabilir. Olumlu olduğu takdirde beğendiklerini ifade ederler, tersi olursa eleştirirler. Bu tepkilere karşı insanların alacağı tavır her halükarda müspet olmalı ve eleştiriye karşı hoşgörü ile yaklaşmalıdır. Ruh sağlığını olumlu etkileyen bu davranış hareketlerimize de yansır. Yapılan eleştirileri bir tenkit olarak değil de bir tespit olarak düşünüp davranışlarımızı düzeltmek her açıdan olumlu sonuç verir ve daha müspet eleştiriler almamıza vesile olur. Yaptığımız her hareketin karşı taraf üzerinde bir etkisi olacağını bilmek ve ona göre davranmak gerekir. İstenmeyen bir hareketimiz olduğunda bunu ısrarla sürdürmek doğru değildir. İnsanlara karşı makül bir anlayış içinde olmak ve davranışlarımızı ona göre ayarlamak doğru olur. Aksi davranış insanların psikolojisini bozar ve ortamı gerer ki bu da kimsenin istemeyeceği bir durumdur.