Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Hayvanlarımız
Bioritim
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
Kuşlar
Kaçak
Fantazya
Faaliyetlerimiz
Safari Günlüğü
Aile
Sağlık Köşesi
Reçeller
Karikatür

Haberler
Gezelim-Görelim
Bize Yazın

BİORİTİM - Faruk Erem'in "Adalet Psikolojisi" Kitabından


Akıllara durgunluk veren bu teori fizik, moral, his, zeka olarak pozitif ve negatif günlerimizi, niçin bazı günlerimizin devamlı iyi, bazılarının da etkileyici şekilde kötü geçtiğini açıklamada yardımcı oluyor.

Hepimizin hiçbir şeyi iyi ve doğru yapamayacağımızı sandığımız, çabuk kızıp sinirlendiğimiz, huysuz ve ters olduğumuz, kasvetli, kolaylıkla konsantre olamadığımız, kendimizi yorgun veya belli belirsiz hasta gibi hissettiğimiz günlerimiz olmuştur. Herşeyin çok iyi gittiği, kendimizi neşeli, enerjik, kuvvetli, daha canlı, zeki hissettiğimiz günlerimiz de vardır.

Bioritim kelimesi Grek kökenli olup "bios" hayat ve "rhythmos" düzenli ve ölçülebilen hareket anlamına gelmektedir. Bazı araştırmacılar bioritmi belirli bir şekilde alçalma ve yükselmeler gösteren, devamlı bir akış halinde olan hayat enerjisi olarak tanımlamaktadırlar. Birçok çeşit vücut ritmi vardır, burada bunlardan en önemli olarak nitelendirilen üç tanesinden bahsedilecektir. Bunlar: 23 günlük periyodu olan fiziksel ritim, 28 günlük periyodu olan his ve duygu ritmi ve 33 günlük periyodu olan zeka, akıl ritmidir. Her ritim bir kimsenin doğduğu gün başlar ve 23,28,33 günlük aralarla yinelenir.

Ritim eğrilerinin yatayekseni kestikleri noktalar (günler) "kritik" günlerdir, bu günlerde ritimler değişme, geçiş durumunda olduklarından kararsızdırlar. Bu halde düzenleme ve mantıklı hareket etme biraz azalma eğilimi gösterebilir, kaza olma ihtimali belirir veya ortaya çıkar.

Şunu da önemle unutmamak gerekir ki, Bioritimlerin önceden haber verici nitelikleri yoktur, faal değildirler. Ritimler sadece değişik günlerde değişik durumlarda ne şekilde ve ne eğilimde olduğumuzu söylerler. Önceden ne durumda olacağımızı ve eğilimimizi davranışımızı bilebilirsek olabilecek kötü birşeyi irademizi kullanarak önleyebiliriz.

Günümüzde hesap makineleri, bilgisayarlar ve kod numaraları kullanımı ile Bioritim matematiği kolaylaşmış ve çok büyük miktarda veri toplanarak A.B.D. ve Kanada'da araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre de Bioritim teorisinin olabilirliği inkar edilemez bir biçimde ortaya çıkmaktadır .

Örneğin Bioritim teorisi ile elde edilen sonuçlar havacılık kazalarıyla ritim eğrileri arasında bir ilgi olduğunu da ortaya koymuştur. Yazar Bernard Gittelson pilotaj hatası ile meydana gelen uçak kazalarından 13 tanesinden 10'unda pilot veya yardımcısının eğrilerinin kritik bölgelerde olduğunu söylemektedir. Birçok hava yolu firması bu görüşe katılmaktadır. Gittelson aynı zamanda birçok firmanın (bu firmalar arasında bazı uçak firmaları da vardır) Bioritim danışmanıdır.

Endüstride Bioritim teorisine özel bir önem vermektedir; çünkü sanayiciler bu yolla kaza olasılığını azaltacaklarına ve dolayısı ile para israfını önleyebileceklerine inanmaktadırlar .

Nakliye şirketi Bioritm uygulaması yapmış, 60 kadar sürücüsünün ritim eğrilerine bakarak onlara ona göre görev vermiş ve bu uygulama sonucunda yapılan istatistiklere göre kaza oranının üçte iki azaldığı saptanmıştır. New York'ta ATET, bilgisayarını Bioritm eğrisi çizebilecek şekilde programlamıştır.

Bioritimlerin tıp dahil uygulandığı birçok saha vardır. Locarno' da Dr. Franz Wehrli Kliniğinde (İsviçre) yapılan uygulamaya göre acil durumlar dışında ameliyatlar hastaların ve doktorların kritik ve alçak ritim günleri gözönüne alınarak planlanmış, hiçbir operatör kendi kritik veya alçak gününde ameliyat yapmamıştır. Böylelikle kliniğin ameliyat sonrası başarı oranı yüzde otuz artmıştır.

Bazı evlendirme danışmanları çiftlerin niçin anlaşamadıklarını, birbirlerini incittiklerini Bioritim eğrileri aracılığıyla incelemektedirler . Çiftlerde eşlerinin kritik ve negatif günlerini bilerek kendilerini ona göre hareket etmeye yöneIterek tatsızlıkları, anlaşmazlıkları azaltmaya çalışmaktadırlar.

Bioritimler, kader, fal veya bunlara benzer şeyler değillerdir, onlar sadece bizim durumumuz, hareketlerimiz üzerinde etken olan birçok faktörden önem sırasına göre ilk sırada yeralanlar arasındadırlar. Psikolog Douglas Neil, "Bioritimler küçük, fakat çok karmaşık bir bilmece gibi olan insan davranışını etkileyen belirli ve önemli faktörlerdir", demektedir."

Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43