Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Hayvanlarımız
Bioritim
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
Kuşlar
Kaçak
Fantazya
Faaliyetlerimiz
Safari Günlüğü
Aile
Sağlık Köşesi
Reçeller
Karikatür

Haberler
Gezelim-Görelim
Bize Yazın

FARUK EREM'İN GAZETE ARŞİVİNDENToplumun Güvenliğine ait suçlar kanunların yetersizliği yüzünden cezalandırılamıyor.

Türkiye Baroları Birliği Başkanı Faruk Erem düzenlediği basın toplantısında toplumun güvenliğine karşı işlenen suçların, kanunların yetersizliği nedeni ile cezalandırılmadığını söylemiş "Çağdışı olan bu kanunlar değiştirilmelidir" demiştir.

Çok eskiden yürürlüğe giren kanunların halen uygulanmakta olduğunu söyleyen Erem bu konudaki görüşünü şöyle özetlemiştir.

İDAM CEZALARI

"-Kanunların yetersizliği yüzünden ihmal neticesi çöken bir binanın veya düşen bir uçağın sorumluları cezalandırılmamaktadır. Bu sebeple diğer bazı kanunlar gibi ammenin selametini ilgilendiren kanunlarında bugünkü sosyal ve ekonomik gelişmeye göre değiştirilmesi, zaruret haline gelmiştir.

Faruk Erem, ayrıca idam cezalarının da kalkmasını, idam cezalarının Anayasaya aykırı düştüğünü savunmuş ve son günlerde münakaşa konusu halini alan üniversiteye polis girer mi giremez mi sorusunu da şöyle cevaplandırmıştır:

"-Üniversiteye polisin girmesi adli ve idari zabıta ayrımının zaruretini ortaya koymuştur. Biz Barolar Birliği olarak 23 Nisan'da Eskişehir'de yapacağımız toplantıda görüşümüzü açıklayacağız. Bu görüş resmi organlara tavsiye şeklinde yapıcı olacaktır.Prof. Erem, "Pahalı adalet hak aramada eşitsizliği arttırmaktadır" dedi.

BURSA (H.A.)

Türkiye Barolar Birliği'nin dün öğleden sonra şehrimizde başlayan bölge toplantısından sonra basına bir açıklamada bulunan Birlik Başkanı Prof. Faruk Erem, "Hak aramada hürriyet" kavramı üzerinde durmuş ve "Pahalı adalet hak aramada eşitsizliği arttırmaktadır" demiştir.

Adli yardım sisteminin gereği kadar işlemediğinden yakınan Prof. Erem, şöyle konuşmuştur:

"-Adalete başvurmanın her türlü yükümünde, harçlarda, tarifelerde artış eşitsizliği daha açık olarak ortaya koymaktadır.

Adli yardım kavramına, zorunlu müdafiilik sistemini dahil saymaktayız. Müdafii olmasa da, insanların mahkum edebildiği ender ülkelerden biri olmak, toplumumuza onur vermemektedir. Bundan üzüntü duyanların başında hakimlerimiz, savcılarımız ve avukatlarımız gelmektedir. Bu konudaki ilkel kanunlardan şikayetçiyiz. Bunlar mutlaka değiştirilecektir."

Birlik Başkanı tarafından açıklandığına göre, Barolar Birliğinin ilk Genel Kurul toplantısı Ocak ayı içerisinde Adana'da yapılacaktır. Yönetim Kurulu çalışmalarını bir bülten halinde her ay avukatlarına gönderme kararı da almıştır.

Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43