Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Efsaneler

Meşru Müdafaa Fikri Ölüm - Cezası

Faruk Erem'in Şiiri "ÇARESİZ"

Sinop

Papatya

Sağlık Köşesi

Faaliyetlerimiz

Çapraz Sorgu

Kaçak

İtalyan Hikayesi

Tarsus

Pastalar

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43
Modem Tarsus'un tam ortasında kalan antik caddenin MÖ 1 y.y ile MS.1.y.y arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Antik çağ içerisinde uzun dönem hizmet verdiği anlaşılan bu yolu dönemin bir çok ünlü isminin kullanmış olması ilginçtir. Bunlar arasında St. Paul, Çiçero, Augustus Cleopatra vb. isimler görülmektedir. Cumhuriyet alanının kuzey batısında üst bölümü yok edilmiş olan bir höyük "Tarsus Höyüğü" bulunmaktadır. Bu höyükte yapılan araştırmalarda Hitit çağına ait seramik parçaları bulunmuştur.
         kdeniz bölgesinde yer alan Tarsus Mersinin ilçelerindendir. Çok gelişmiş olmasına rağmen diğer illere çok yakın olması nedeniyle il olamamıştır.

İlçe sınırları içinde yapılan kazılarda Yenitaş döneminden başlayarak İslâm dönemine kadar süren bir yerleşim yeri ortaya çıkarılmıştır. İlçe merkezi ve çevresinde çeşitli dönemlerden kalıntılar bulunmuştur.
 A
Bunlardan bazıları Adana bazıları da Hatay müzesindedir. Kenti çevreleyen surun Bağ, Deniz (Cleopatra bu kapıdan kente girdiğinden Cleopatra kapısı olarak da tanınır) ve Adana kapıları adıyla bilinen üç kapısı vardır. Roma hamamı ve Baç köprüsü İslâm öncesi kalıntılardır. Kentin ilk camii olan eski camii Aziz Paulus katedralinden dönüştürülmüştür. Şahmeran hamamı ise bir Roma hamamı üzerine kurulmuştur.

Tarsus Amerikan Koleji Tarsus'ta öğretim dili İngilizce olan özel lise 1888'de Amerikan Board heyeti tarafından açılmıştır. Okulun öğrenim süresi bir yıl hazırlık olmak üzere 7 yıldır. Okul koleje giriş sınavlarında alınan puanlara göre öğrenci kabul eder.

Tarsus Müzesi: İlçede 1972 yılında açılan müzede yöreden derlenmiş arkeolojik ve etnografik yapıtlar sergilenmektedir. Müzenin ilginç eserleri arasında gözlükule höyüğünde ortaya çıkarılan buluntular ve çeşitli dönemlerden sikkeler sayılabilir.
Tarsus civarında yedi uyurlar mağarası da bulunmaktadır. Söylenenlere göre tarihin bir döneminde bazı sebeplerle bu mağaraya saklanan yedi kişi burada uykuya dalmışlar ve uyandıklarında karınları acıkıp bir şeyler almak istediklerinde paralarının geçmediğini o paraların yıllar öncesine ait olduğunu öğrenmişler ve o zaman kendilerinin yıllarca uyumuş olduklarını anlamışlardır.