Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Doğa

Hukukun Üstünlüğü

Baş'lar (Şiir)

Susma Hakkı

Cam İşçiliği

Sağlık Köşesi

Faaliyetlerimiz

İhbar

Filler

Simge ve Motifler

Şile, Ağva, Sığacık, ve Foça

Yayla Çorbası

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25

ezon içinde yaptığımız faaliyetlerin yer aldığı 21. Yılımızın sonbahar sayısında hepinizi sevgi ile selâmlıyorum. Bu sayımızda insanlar ile diğer canlıların müşterek yaşamları ve karşılıklı etkileşimleri ile ilgili ilginç bulduğumuz bilgileri sizlerle paylaşmak istedik.
İlk çağlardan itibaren insanın hayvanlarla olan ilişkisi o avlanmakla başlamış daha sonra onları ehlileştirip kullanmakla devam etmiştir. Bu arada iri yapılı olan hayvanlar (özellikle filler ve develer) taşıma işlerinde insanlara çok yardımcı olmuştur. Diğer av hayvanlarını beslenmesinde kullanan insanlar toprağı işleyip ürün elde etmeye başlayınca büyük baş hayvanları bu alanda da kullanmağa başlamıştır. Doğal yaşam alanı içinde çeşitli şekillerde faydalandığı ağaçlar, bitkiler ve hayvanlarla uyum içinde yaşayan insanlar teknoloji geliştikçe bu uyumu bozmuş kendi alanını diğer canlılar aleyhine genişletmiştir. İnsanların bu faaliyetleri doğal dengeyi değiştirmiştir. Bütün canlıların kendi sınırları içinde kalması dengenin korunması açısından zorunludur.

İnsanlar çevresindeki tüm canlıları sadece günlük hayatta değil sanatta da kullanmışlardır. Bunların başlıca örnekleri binaların ön yüzündeki bitki motifleri ve hayvan kabartmalı ev eşyalarıdır. Sporda da hayvanlardan faydalanan insanlar doğayla ve içindeki tüm canlılarla uyum içinde yaşamağa uygun yaradılıştadır. Bu uyumun bozulmaması için doğal yapının korunması gerekmektedir.
Nevin EREM
S