Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Doğa

Hukukun Üstünlüğü

Baş'lar (Şiir)

Susma Hakkı

Cam İşçiliği

Sağlık Köşesi

Faaliyetlerimiz

İhbar

Filler

Simge ve Motifler

Şile, Ağva, Sığacık, ve Foça

Yayla Çorbası

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
 C
    am işçiliği, süsleyici amaçla yapılan cam üretimidir. Kırılganlığı nedeniyle eski çağlardan günümüze kalan cam eşya sayısı çok azdır. İ. Ö 2500 den kalma eski Mısır'da üretilmiş en eski örnekleri arasında boncuklar, ve koyu mavi camdan üstünde renkli cam kaplamalar bulunan merhem kapları sayılabilir. Eski Yunanistan'da bulunan cam eşyanın çoğu İ. Ö 600'den sonraki yıllardan kalmadır ve çoğu Mısır'da bulunanları andırmaktadır. (Bazı uzmanlar Yunanistan'da üretilmeyip Mısır'dan getirilmiş olduklarını ileri sürmektedirler) Roma'da I. Yy. sonlarına doğru yapılan cam şişelerinse İskenderiye'den, Mısır ve Suriye'den gelme cam üfleyicileri tarafından yapıldıkları düşünülmektedir.
Orta Çağ'da Kuzey Avrupa'da sodayla üretilen camın yerini potasla üretilen cam almıştır. "Waldglas" adı verilen bu cam erimiş durumdayken içine karışan kirliliklere bağlı olarak sarı, yeşil ya da kahverengi olabiliyordu.

Venediklilerin cam sanayisinde tekel oluşturma çabalarına cam işleme tekniklerini yabancılara öğretenlere çok ağır cezalar uygulamalarına karşın Venedikli bir çok cam üfleyicisi kuzeye özellikle İngiltere ve Hollanda'ya giderek Venedik tarzını yaydılar. Almanya'daysa Venedik camlarıyla ilgisi olmayan kaba biçimli cam eşyalar yapıldı. Parlak silindir biçimi cam eşya, ilkel bir üslupla çizilmiş figür ve manzaralarla süsleniyordu.

Daha sonraki dönemlerde Avrupa'da cam işçiliği çeşitli tekniklerin kullanılmasıyla gelişti ve farklı yerlerde kullanılmaya başlandı.

(Suriyeli cam işçilerinin Fransa'da Reims'e kadar gittikleri ortaya çıkarılmıştır.) Mille fiori ("bin bir çiçek") adı verilen Roma'da bulunmuş parça renkli cam şeritlerin küçük parçalara kesilerek bir cam kâseye yapıştırılmalarıyla elde edilmiş, eşsiz bir yapıttır. Roma'da mavi camlarla yapılmış mineler de ünlüdür. Uzun süre toprağa gömülü kalan cam yüzeyleri pul pul hale gelmesinden dolayı yanar döner nitelik kazanır. Bu görünüm aslında bir kusur sayılır. Ama çok eski örneklerde, sözgelimi Roma dönemi camlarında bu gök kuşağı görünümü camın çekiciliğini ve değerini artırır.

IX. yy. den başlayarak Şam ve Halep'te cam üstüne yaldız ve mine uygulayan sanatçılar bu tekniği doruğa ulaştırmışlar, yaldızlı mineli camdan cami kandilleri ve vazolar üretmişlerdir.

Orta Avrupa'da XII. yy'ın sonlarına doğru cam eşya üretimi Venedik'te gerçek bir sanayiye dönüşmüş başlangıçta örnek alınan İslâm ürünlerinin ağır mine ve süslemelerine karşılık, çok hafif süslemeler gerçekleştirilmiştir. Venediklilerin ürettikleri özel camlardan biri, saydam camın çevresine dalgalı olarak opak cam yerleştirilmesiyle elde edilen vetro di trina (dantel cam) adı verilen camdır. Venedikliler, ayrıca ayaklı kadehleri de ilk olarak üretmişler ama bu kadehler zaman içinde biçimlerinin son derece karmaşıklaşmasıyla kadeh olarak kullanılamaz duruma gelip süs eşyalarına dönüşmüşlerdir.