Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Sömürge Devletleri

Masumluk Karinesi

Mauritius

Bioritim

Bukalemun ve Lemürler

Mapushane Duvarı

Faaliyetlerimiz

Gereği Düşünüldü

Sağlık Köşesi

Madagaskar

Cizre-Şırnak

Yufkalı Tarifler

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25    Tarihten günümüze güçlü olan her devlet sınırlarını genişletmek istemiş ve bu nedenle denizaşırı ülkelere yönelmiştir. Çok eski bir uygulama olan koloniler kurmanın kurumsal bir çerçeveye oturtulması olan sömürgecilik bir ülkenin öbürü tarafından köleleştirilmesi siyasal bakımdan bağımlılaştırılması özellikle de iktisadi düzeyde sürekli baskı altında tutulması sonucunu doğurmuştur.

    Sömürge devletlere kendi dilini, dinini ve geleneklerini dayatan egemen devletler yerli halkın yaşamını ve geleneklerini yok saymış, yıllarca kendi özünü korumaya çalışan yerli halk ve dışarıdan getirilen göçmenler hiç tanımadıkları geleneklerini bilmedikleri insanlarla birlikte  yaşamaya zorlanmışlardır. Bazen başka güçlü bir devletin yardımıyla bazen de kendi gücüyle sömürgeci devletleri ülkelerinden atmayı başarmışlardır. Kendi bağımsızlığını kazanan sömürge devletleri kendilerine dayatılan rejimin izlerini ne yazık ki tam olarak silememişlerdir.

Nevin EREM
 T
arih boyunca özellikle denizgücü kuvvetli olan devletlerin gelişmemiş ülkeler üzerinde kurduğu sömürge düzeninin yaptığı tahribata geçmeden önce 22.Yılımızı tamamladığımız sonbahar sayımızda hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Bu sayımızda her zaman olduğu gibi çeşitli kültürel konular ile yıl içinde yaptığımız faaliyetlere de yer verdik.