Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Sömürge Devletleri

Masumluk Karinesi

Mauritius

Bioritim

Bukalemun ve Lemürler

Mapushane Duvarı

Faaliyetlerimiz

Gereği Düşünüldü

Sağlık Köşesi

Madagaskar

Cizre-Şırnak

Yufkalı Tarifler

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
 H
Boylam olarak uzunluğu kuzeyden güneye 1600 km. dir. Doğudan Batıya denize bakan cepheleri ve yeryüzü şekillerinin sıralaması adanın tropikal bölgeleri arasında farklılıklar yaratır. Doğu kesimi bol yağış aldığı için yoğun nemli ormanların yakılarak tarıma elverişli hale gelmiş toprakların aynı zamanda sömürge döneminin mirası olan büyük tarım işletmelerinin bulunduğu bölgedir.

    Savanlar yaygın bir şekilde yapılan zebü yetiştiriciliğinin ihtiyacını karşılar. Çobanlık kuraklığın belirgin olduğu güney batı bölgesinde özellikle önemli bir yer tutar.
             int Okyanusunda adalar üzerine kurulmuş olan Madagaskar Mozambik açıklarında Mozambik boğazıyla Mozambik'ten ayrılır. Afrika kıtasından kopan bir parça 587.000 km2lik yüzölçümü ile Hint Okyanusunun en büyük adası olan Madagaskar'ın iskeletini oluşturmaktadır.

    Afrika'nın önünde kütlesel bir cephe oluşturan Madagaskar ticaret yollarına en erken bağlanan adalardan birisidir. Hint Okyanusunu diğer küçük adalarından ayırt etmek için "Büyük kırmızı Ada" diye nitelenen bu Afrika'dan kopmuş kıta parçası yekpare görünümüne rağmen büyük bir manzara çeşitliliğine sahiptir.
    Endonezya kökenli halk Asya'nın sulu pirinç tarımı tekniklerini buraya getirdiler ve kendi topraklarının farklı ekolojik katlarından yararlanarak özenli bir düzenleme gerçekleştirdiler. Çeltik tarlaları vadilerin tabanlarını ve dağlar arasındaki havzaları kaplar. Eğimi az çeltik tarlaları yer çekimiyle sulanan setler şeklinde düzenlenmiştir. Vadilerin yamaçlarında kat kat sıralanmış çeltik alanları Endonezya'yı anımsatır. Eskiden az işlenen tepelerde artan nüfusun ihtiyacını karşılamak için manyok (bir çeşit patates) ve mısır gibi su gerektirmeyen birkilerin üretimi yapılmaya başlanmıştır.
Bu çıkarma ve tekrar gömme işlemi büyük bir tören havasında gerçekleşmektedir. Bu guruptan olanlar atalara tapmanın ağır bastığı yerel dinlere bağlıdır. Diğer taraftan ülkede Hıristiyanlık ve Müslümanlık da yaygın olarak mevcuttur.

    Başkenti (Antananarivo'nun) büyük pazarı ünlü Zoma Madagaskar'ın tarım ürünlerinin olağanüstü çeşitliliğini sergiler.

    Madagaskar'da çok farklı etnik gurup yaşadığı için her birinin geleneği diğerlerinden ayrı özellik gösterir. Bunlardan bazılarında ölen kişiyi ölümünden birkaç yıl sonra mezarda çıkarıp tekrar gömme geleneği vardır.
    Bölgesel ve ekolojik koşullar farklı olsa da Madagaskar halkı, beslenmenin temeli ve ada uygarlığını oluşturan öğelerden biri olan pirince bağlılıkta birleşir. Nüfusu oldukça eski dönemlerde gerçekleşmiş göçler sonucunda meydana gelmiştir. Afrikalı zenciler daha çok kıyılarda, Endonezya kökenli halk ise platolara yerleşmiştir. Farklı guruplar kültürel özelliklerini korumuş olmasına rağmen bu durum yoğun bir karşılıklı karışmayı Afrikalı- Asyalı insan tipinin oluşumunu engellemedi. Fransızca ve Malgaş dili konuşulan Madagaskar'da dil ulusal bir bütünleşmeyi sağlamıştır.