Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Sömürge Devletleri

Masumluk Karinesi

Mauritius

Bioritim

Bukalemun ve Lemürler

Mapushane Duvarı

Faaliyetlerimiz

Gereği Düşünüldü

Sağlık Köşesi

Madagaskar

Cizre-Şırnak

Yufkalı Tarifler

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
        ırnak: Doğu Anadolu bölgesinin batı kesiminde Güneydoğu Anadolu bölgesinin Dicle bölümündedir. Güneyinde Irak ve Suriye sınırı bulunan Şırnak'ın doğu ve kuzey kısmındaki dağlar Torosların devamıdır. Çok yüksek olmamakla birlikte ilin dağları arasında Cudi dağının özel bir yeri vardır. İslam inanışına göre tufandan sonra Nuh'un gemisinin indiği Cudi dağı Şırnak kentinin güneyindedir.  Elips biçiminde bir dağ olan Cudi dağının üzerinde 2000 metreyi aşan doruklar vardır. Cudi dağının doruklarından biri de Nuh peygamber ziyareti adını taşır. Çevresinde çivi yazılı Asur kalıntıları vardır.
 Ş
    İlin suları Dicle ırmağında toplanır. İl topraklarını kuzey-batı ve güney-doğu doğrultusunda kesen Dicle Cizre'yi geçtikten sonra bir süre Türkiye-Suriye sınırını çizer. Dicle'nin önemli kollarından Habur çayı ise Irak ile Şırnak ili arasında sınır oluşturur.

    İlin ekonomisi tarım ve hayvancılık üzerinedir. Sınır ticareti de ekonomide önemli bir yer tutar. Hayvancılık genelde göçerlerin işidir. Bölgede meyve üretiminde özellikle nar ve üzüm gelişmiştir.

    Şırnak, aynı adlı ilin Cizre'den sonra ikinci büyük kentidir. Kent Nuh'un gemisinin Tufandan sonra konduğuna inanılan Cudi dağına yakın bir yerde kurulduğundan önceleri Şehr-i Nuh (Nuh'un kenti ) adıyla anılmıştır. Ad zamanla bozularak "şernah" biçiminde söylenmeye başlamış daha sonra "Şırnak"a dönüşmüştür.
Birinci Selim döneminde Osmanlı yönetimine giren kentin kuzeyindeki Sasaniler döneminden kaldığı sanılan köprünün kalıntıları eski yerleşmenin bu köprüye yakın olduğunu göstermektedir.

    İlin güneyinden geçen ve Habur kapısından çıkarak Türkiye'yi Ortadoğu'nun önemli merkezlerine bağlayan karayolu üstünde bulunan Cizre yol boyu ticaretinden geniş ölçüde yararlanmaktadır.


    Cizre: Şırnak'ın Suriye sınırı yakınında Dicle kıyısında önemli bir yol kavşağı ve hayvan ürünleri merkezidir. Cizre Halife Ömer döneminde Arap ordularınca fethedilmiş ve Araplar kente "Cezire" adını vermiştir. Katip Çelebi Dicle taştığı zaman ikiye ayrılan sular Kenti ve Kalesini kuşattığı için buraya "cezire" denildiğini ve adının Emevi Halifesi Ömer Bin Abdülaziz'e ilişkin olduğunu yazar.