Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Sömürge Devletleri

Masumluk Karinesi

Mauritius

Bioritim

Bukalemun ve Lemürler

Mapushane Duvarı

Faaliyetlerimiz

Gereği Düşünüldü

Sağlık Köşesi

Madagaskar

Cizre-Şırnak

Yufkalı Tarifler

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
                 asscareignos takım adalarından bir olan ada 1814 yılında İngiliz sömürge imparatorluğuna bağlandığı sırada Mauritius adını alan Fransızların Maurice adası 18yy. da Fransız sömürgeciler tarafından yerleşime açıldı. Mauritius 1968'den bu yana  bağımsız  bir  devlet statüsüne sahip oldu. Ancak gerek ekonomik yapısı gerek   sosyo-kültürel sistemleri sömürge mirasının izlerini taşımaktadır.

    Önceleri Afrika'dan köle iş gücü, sonra köleliğin kalkmasıyla Hintli (bu gün  Mauritius'un  en önemli  gurubu) ve Çinli işçiler getirten sömürgelerde doğmuş büyük işletme sahibi kreoller (melez halk) bu eski  "şeker adalarına" uzun süre egemen oldular bunun sonucunda ortaya karışık bir toplum çıktı.
 M
    Mauritius adasının tarım ekonomisi temel olarak şeker üretimine dayanır. Hemen hemen yalnızca şeker kamışı üretimine dayanan bu tarım, çevrenin ve oldukça yalın bir arazi yapısının eseridir. Hint okyanusundaki en önemli şeker üreticisi olan Mauritius ekonomiyi çeşitlendirmeye başlamıştır. Serbest bölgenin kurulması ekonomiyi canlandırdı. Özellikle tekstil ve bağımsızlıktan sonra kıyılarda açılan çok sayıda otel uluslararası turizmin hızla gelişmesini sağladı.

    Hint okyanusunda ada devleti olan Mauritius Madagaskar'ın yaklaşık 900 km. doğusundadır. Volkanik bir ada olan Mauritius az dağlıktır. Hafif eğimli geniş bazalt akıntıların gerçekleştiği kesimlerde şeker kamışı işletmeleri yer alır.
Oldukça bol yağış alan ada başlangıçta ormanlarla kaplıydı. Oysa günümüzde yalnızca tarla olmaya ve tarım işletmelerinin    kurulmasına elverişlidir. Ormanlara ancak elverişsiz oldukça engebeli kesimlerde raslanmaktadır.